Nawigacja

Aktualności

Gala finałowa IV edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 28 września 2021

Dnia 28 września 2021 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca IV edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”, organizowanego przez Oddziałowe Archiwum oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Tegoroczna edycja konkursu skierowana była do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającej poza granicami kraju. Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918 – 1989. Głównym zadaniem jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego odnoszącego się do wartości patriotycznych lub upamiętniającego wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano tomik wierszy pt. ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych z lat 2020-2021”, pod. red. J. Brzozowskiej, P. Leszczyńskiej, który zawiera nagrodzone utwory z III i IV edycji konkursu. Publikacji towarzyszy płyta DVD z zarejestrowaną w dniu 28 listopada 2020 r. w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok uroczystą galą podsumowującą III edycji konkursu, podczas której usłyszeliśmy nie tylko słowną interpretację wybranych nagrodzonych wierszy, ale także znane utwory muzyczne. Antologię wierszy dopełniły ilustracje wykonane przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu. Nagrodzone wiersze były inspiracją do powstania prac plastycznych, dzięki którym poetycka narracja została wzbogacona poruszającymi obrazami.    

Gratulacje wszystkim nagrodzonym złożyli zaproszeni goście m.in. Pan Tomasz Madras Wicewojewoda  Podlaski, Pani Barbara Buraczewska Wicekurator Oświaty z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, natomiast Pani Bożena Nienałtowska Dyrektor Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odczytała list Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, który pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu.

Wyrazy uznania Organizatorom konkursu przekazał również w liście Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki:

,,(…) To niezwykła okazja, aby wyrazić wdzięczność organizatorom za kultywowanie tradycji i pamięci o odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę uczestników, którzy historię, patriotyzm, tradycje i ojczysty język noszą w sercu. (…) Z dumą i radością należy stwierdzić, że zwłaszcza w dzisiejszym młodym pokoleniu Polaków panuje swoista moda na patriotyzm. Może to być punkt wyjścia do aktywnego budowania wspólnoty narodowej, opartej na znajomości i szacunku do historii, godła, hymnu, języka i tradycji. Dziękuję Państwu za kultywowanie pamięci o historii najnowszej Polski, która poprzez poezję dzieci i młodzieży staje się jeszcze bardziej dostępna i zrozumiała. Proszę przyjąć wyrazu uznania za organizację dzisiejszego wydarzenia i przekazać gratulacje jego laureatom.”

Podczas gali, którą prowadziła naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Urszula Gierasimiuk, wręczono również główne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.

W tym roku Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Miejsce I ex aequo w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Marietta Włodarska, Na puckim brzegu (Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie)
 • Aleksandra Włodarska, Za daleko, by wrócić (Szkoła Podstawowa nr 7w Olsztynie)

Miejsce I w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Maciej Hryniewicki, Numer (absolwent Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce, aktualnie uczeń Techniku Elektrycznego w Białymstoku)

Decyzją Komisji Konkursowej w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych miejsca I jury nie przyznało.

Miejsce II w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Karolina Michalak, Opowiedzcie nam drzewa (Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku)

Miejsce II ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Bartosz Lipiński, Nieoszlifowany diament (absolwent Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku, uczeń Technikum Mechanicznego w Białymstoku)
 • Karolina Cichocka, Sypnęło śniegiem (Szkoła Podstawowa nr 9 w Białymstoku)

Miejsce II ex aequo w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Edyta Kozikowska, Matka dzieci Getta (absolwentka Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie)
 • Aleksandra Kowalczuk, Stanisław Skalski (VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Miejsce III w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Jakub Zyskowski, Obrona Wizny (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

Miejsce III ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Anna Orłowska, W opiece Ducha Świętego (absolwentka Szkoły Podstawowej w Jedwabnem)
 • Wiktoria Brzozowska, Wyklęci (absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie, uczennica Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży)

Miejsce III w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Wiktoria Świniarska, Brama (Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku)

Wyróżnienia w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej otrzymali:

 • Michał Nowak, Pamięci młodej Polki (Szkoła Podstawowa w Kuźnicy)
 • Patrycja Doroszczyk, Tęsknota (Szkoła Podstawowa w Kuźnicy)
 • Angelika Wykowska, Opowieść o Witoldzie Pileckim (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

Wyróżnienia za pomysł ujęcia tematu:

 • Kacper Garbowski, Rozmowa z Babcią (Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku)
 • Maja Michniewicz, Ballada o Baśce patriotce (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ,,ARTSchool” w Olsztynie)
 • Kornel Gimier, Pamiętaj (Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej)

Wyróżnienie w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Ada Wróbel, List z lodowej pustyni (absolwentka Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku)
 • Adrianna Wieczorek, Historia o chłopcu, który chciał walczyć (absolwentka Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie, aktualnie uczennica I LO w Olsztynie)
 • Adam Szczęsnowicz, Bóg, Honor Ojczyzna (absolwent Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku, aktualnie uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku)
 • Natalia Falkowska, Czas (absolwentka Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku, uczennica Technikum nr 4 w Białymstoku)

Wyróżnienie w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Julia Ebner, Czy pamiętasz? (VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku)
 • Natalia Rychcik, Miejsce, Miejsce, gdzie stał mój dom (Zespół Szkół nr 1 w Działdowie)
 • Klaudia Sadowska, B.H.O (II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie)

W Grupie II: uczniowie mieszkający poza granicami kraju Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia:

 • Mathis Coupinot, Marszałek (Szkoła Podstawowa przy Ambasadzie RP w Paryżu)
 • Nikita Dziwiejkus, Bóg Honor Ojczyzna (Szkoła Społeczna im. Wajniłowicza przy Związku Polaków na Białorusi w Mińsku)

Wydarzenie zostało podsumowane występem muzyczno-recytatorskim w wykonaniu Pani Elżbiety Nadolnej (wokal) oraz młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (Wiktorii Głażewskiej, Zuzanny Muczyńskiej, Amandy Sienkiewicz, Weroniki Trochimczyk). Recytatorów przygotowała Pani Marta Danilczyk – nauczyciel VI LO w Białymstoku. Podczas części artystycznej młodzież zaprezentowała licznie zgromadzonej publiczności fragmenty nagrodzonych utworów poetyckich.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

 

 

do góry