Nawigacja

Aktualności

Promocja teki edukacyjnej „Policja Państwowa 1919-1939” – Olsztyn, 27 sierpnia 2021

27 sierpnia 2021 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyła się promocja teki edukacyjnej „Policja Państwowa 1919-1939”, przygotowanej i opracowanej przez olsztyńską Delegaturę IPN. Jednocześnie była to okazja do przeprowadzenia krótkiego szkolenia z tematyki organizacji, funkcjonowania oraz działalności polskiej policji w okresie międzywojennym.

W imieniu naczelnika Delegatury dr. Pawła P. Warota przybyłe na spotkanie grono pedagogiczne powitał historyk Biura Badań Historycznych Instytutu, a jednocześnie współautor teki Krzysztof Kierski, wskazując, iż jest to kolejna inicjatywa w ramach współpracy Ośrodka i Delegatury IPN w Olsztynie. Chwilę później wykład wprowadzający rozpoczął dr Marcin Płotek, na co dzień historyk Biura Upamiętniania Walka i Męczeństwa IPN, zajmujący się tematyką policyjną - w tym również działalnością Policji Państwowej. W swoim wystąpieniu prelegent wskazywał m.in. na wieloaspektowość pracy funkcjonariuszy, system szkoleń, umundurowanie czy też na rolę Policji Kobiecej.

W drugiej części nauczyciele z regionu mogli zapoznać się z zawartością teki edukacyjnej, którą przybliżył Dawid Zagził, pracownik pionu edukacyjnego Delegatury, a zrazem kolejny ze współautorów omawianego materiału.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i udział, a Warmińsko-Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli za możliwość realizacji przedsięwzięcia.

Osobne podziękowania kierujemy do dr Iwony Jóźwiak, pracownika Ośrodka i autorki scenariuszy lekcji w prezentowanej tece.

Teka edukacyjna IPN "Policja Państwowa 1919-1939" w formie elektronicznej:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/85620,Policja-Panstwowa-19191939.html

 

  • Promocja teki edukacyjnej „Policja Państwowa 1919-1939” . Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Promocja teki edukacyjnej „Policja Państwowa 1919-1939” . Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Promocja teki edukacyjnej „Policja Państwowa 1919-1939” . Fot. Delegatura IPN Olsztyn
do góry