Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie obywateli polskich narodowości żydowskiej-ofiar II wojny światowej – Białystok, Bielsk Podlaski, Krasnosielc, Łopuchowo, Ostrów Mazowiecka, Siemiatycze, Giełczyn, Łomża, Radziłów, Szczebra, Szczuczyn – 2, 5 lipca 2021

W dniach 2 i 5 lipca 2021 r. pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i  Męczeństwa IPN w Białymstoku złożyli kwiaty w miejscach upamiętniających Żydów – zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1941 r. pod koniec czerwca i w początkach lipca miało miejsce szereg zbrodni, której ofiarami była ludność żydowska. Eksterminacja Żydów była także kontynuowana w latach następnych.

Kwiaty złożono w Białymstoku przy pod pomnikiem na terenie dawnego getta, w Bielsku Podlaskim na terenie cmentarza żydowskiego w miejscu egzekucji obywateli polskich narodowości żydowskiej w latach 1941-1944, Krasnosielcu pod pomnikiem poświęconym Żydom zamordowanym we wrześniu 1939 r. przez Niemców w pobliskiej synagodze, lesie koło Łopuchowa nieopodal Tykocina pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych w tym miejscu obywatelom polskim narodowości żydowskiej będących mieszkańcami Tykocina i okolic, Ostrowi Mazowieckiej pod pomnikiem wzniesionym ku pamięci Żydów mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej zamordowanych w listopadzie 1939 r., Siemiatyczach – na terenie cmentarza żydowskiego, na którym byli chowani przebywający w siemiatyckim getcie Żydzi, na terenie lasu koło Giełczyna nieopodal Łomży pod pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanych w tym miejscu mieszkańców ziemi łomżyńskiej narodowości żydowskiej, Łomży w miejscu gdzie mieściła się spalona synagoga oraz łomżyńskie getto, Radziłowie pod pomnikiem poświęconym zamordowanym w lipcu 1941 r. żydowskim mieszkańcom Radziłowa, Szczebrze pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni niemieckich w latach 1941-1944, w tym ludność narodowości żydowskiej i Szczuczynie pod pomnikiem poświęconemu Żydom zamordowanym w czerwcu i lipcu 1941 r.

 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Białystok, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Bielsk Podlaski, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Krasnosielc, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Łopuchowo, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Ostrów Mazowiecka, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Siemiatycze, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Giełczyn, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Łomża, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Radziłów, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Szczebra, fot. IPN Białystok
 • Upamiętnienie ludności żydowskiej pomordowanej przez Niemców – Szczuczyn, fot. IPN Białystok
do góry