Nawigacja

Aktualności

77. rocznica operacji „Ostra Brama” – Białystok, 7 lipca 2021

  • 77. rocznica operacji „Ostra Brama”, fot. A. Piekarska IPN Białystok

7 lipca 1944 r. rozpoczął się najważniejszy epizod akcji „Burza” w Polsce Północno-Wschodniej – operacja „Ostra Brama” – próba samodzielnego oswobodzenia Wilna podjęta przez oddziały AK. Przedsięwzięcie to niestety zakończyła się niepowodzeniem – z miasta Niemców wyparto dopiero 13 lipca we współdziałaniu z Armią Czerwoną. Tym samym nie udało się zrealizować głównego założenia akcji „Burza”, czyli wystąpienia struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego w roli gospodarza wobec wkraczającej Armii Czerwonej. Operacja „Ostra Brama” miała też swój dramatyczny epilog – żołnierzy AK uczestniczących w walkach o Wilno sowiecki „sojusznik” rozbrajał, internował, zmuszał do katorżniczej pracy, przymusowo wcielał do Armii Czerwonej.

7 lipca 2021 r. w Białymstoku pod pomnikiem okręgów białostockiego, wileńskiego i nowogródzkiego AK złożono kwiaty w celu upamiętnienia tych dramatycznych wydarzeń sprzed 77 lat. Oddział IPN w Białymstoku reprezentowali:  dr hab. Piotr Kardela – dyrektor, dr Jarosław Schabieński- naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa i Urszula Gierasimiuk – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

do góry