Nawigacja

Aktualności

Hieronim Rogiński „Cień”, „Róg” (1911-1952)

  • Hieronim Rogiński „Cień”, „Róg” (1911-1952)

Kim był Hieronim Rogiński „Cień”, „Róg”?

Przed wojną służył w Wojsku Polskim jako zawodowy podoficer saperów. Od początku okupacji członek Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (ZWZ – AK). W 1943 r. przeszedł do Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Walczył w oddziale komendanta Powiatu NSZ Łomża kpt. Antoniego Kozłowskiego „Białego”. Po zajęciu Polski przez Sowietów kontynuował walkę o niepodległość w strukturach NSZ, a później w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (NZW). Dowodził liczącym 10 osób oddziałem Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS). W sierpniu 1946 r. został dowódcą 1. batalionu NZW działającym na terenie gm. Turośl, Zbójna i Łyse. Podlegało mu wówczas ok. 500 żołnierzy. 6 maja 1946 r. dowodził akcją zajęcia Kolna, podczas  której rozbrojono posterunek MO, zniszczono dokumentację w Urzędzie Gminy i dokonano rekwizycji w spółdzielni. „Róg” nie ujawnił się podczas, ogłoszonej przez komunistów, amnestii w 1947 r. Objął stanowisko komendanta Komendy Powiatu NZW krypt. „Łużyca”, która obejmowała tereny gm. Czerwone (pow. Łomża), Turośl (pow. Ostrołęka) i południowe tereny pow.  piskiego. Pełnił tę funkcję do 30 sierpnia 1947 r. Nasilające się akcje Urzędu Bezpieczeństwa (UB) oraz troska o żonę spodziewającą się dziecka spowodowały, że „Róg” wycofał się z konspiracji. Wraz z żoną zamieszkał we wsi Płocicz, gm. Kamień, pow. Sępólno. Posługiwał się fałszywymi dokumentami na nazwisko Feliks Pruśnikowski. 29 listopada 1947 r. Rogińskim urodził się syn Stanisław. 8 marca 1948 r. „Róg” został w Bydgoszczy aresztowany przez funkcjonariuszy UB, ale po dwóch dniach zbiegł z aresztu i przedostał się na teren pow. Kolno. Ponownie rozpoczął działalność konspiracyjną. Pełnił funkcję komendanta pow. „Łuków”. W 1952 r. Stanisław Waszkiewicz „Piskorz” wydał miejsce pobytu „Roga”, który ukrywał się w bunkrze na terenie kolonii Czerwone, pow. Kolno. Ciała Rogińskiego do dziś nie odnaleziono.

Źródło:

- S. Poleszak, Hieronim Rogiński (1911-1952) w: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, Słownik Biograficzny, Kraków-Warszawa-Wrocław 2004, T.I, s. 382-384.

- K. Kacprzak, Hieronim Rogiński „Cień”, „Róg”, file:///C:/Users/wwrobel/Downloads/298-307_hieronim_roginski_-_rog%20(1).pdf, [dostęp:19.02.2021].

do góry