Nawigacja

Aktualności

5 prawd Polaków spod znaku Rodła. Infografika Delegatury IPN w Olsztynie

  • 5 prawd Polaków spod znaku Rodła, fot. Delegatura IPN Olsztyn

Dojście w 1933 r. Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech i jego rządy oznaczały dalsze pogorszenie się sytuacji Polaków w Niemczech. Zwłaszcza po 1936 r. władze niemieckie nasiliły szykany wobec ludności polskiej, szczególnie zamieszkującej rdzennie polskie obszary, które po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości nie znalazły się w jej granicach. Główne uderzenie narodowych socjalistów zostało skierowane w polskie organizacje, w pierwszej kolejności w szkoły. Nasiliła się walka z czytelnictwem prasy i książki polskiej – wydano chociażby zakaz rozpowszechniania „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza.

W tych najtrudniejszych dla mniejszości polskiej czasach, jej przedstawiciele zebrali sięw Berlinie na I Kongresie Polaków w Niemczech, który odbył się w Theater des Volkes. Przybyli nań Polacy ze Śląska Opolskiego, z Krajny, Babimojskiego, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem Połabskich, Westfalii i Nadrenii. Organizatorem był Związek Polaków
w Niemczech.

Blisko pięć tysięcy delegatów przynajmniej dwumilionowej mniejszości polskiej w Rzeszy uczestniczyło w największej manifestacji jedności narodowej Polaków w Niemczech. Celem kongresu było przypomnienie światu i władzom niemieckim, że w III Rzeszy żyje aktywna, świadoma swego miejsca na ziemi i swej narodowości, w tym również autochtoniczna ludność polska.

Delegaci Związku Polaków w Niemczech ogłosili wówczas fundamentalne „Pięć Prawd Polaków spod znaku Rodła”, swojego rodzaju drogowskaz Polaków, stanowiący ideową podstawę działalności ZPwN.

Z okazji przypadającej w tym roku 83. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot złożył symboliczne kwiaty pod kolumną Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie.

 

  • 5 prawd Polaków spod znaku Rodła, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot złożył symboliczne kwiaty pod kolumną Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie fot. Delegatura IPN Olsztyn
    5 prawd Polaków spod znaku Rodła, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot złożył symboliczne kwiaty pod kolumną Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • 5 prawd Polaków spod znaku Rodła, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot złożył symboliczne kwiaty pod kolumną Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie fot. Delegatura IPN Olsztyn
    5 prawd Polaków spod znaku Rodła, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot złożył symboliczne kwiaty pod kolumną Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • 5 prawd Polaków spod znaku Rodła, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot złożył symboliczne kwiaty pod kolumną Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie fot. Delegatura IPN Olsztyn
    5 prawd Polaków spod znaku Rodła, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot złożył symboliczne kwiaty pod kolumną Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie fot. Delegatura IPN Olsztyn

 

do góry