Nawigacja

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Białystok, Supraśl, Olsztyn, Suchodoły, Suwałki, 1 marca 2021

Dziś po raz 10 obchodzimy ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddajemy hołd tym, którzy walczyli z narzuconym siłą reżimem komunistycznym. Termin celebrowania święta nie został wybrany przypadkowo. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na członkach Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Powojenna konspiracja była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społecznego wobec systemu komunistycznego. Pielęgnowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych jest naszym obowiązkiem. Choć zrobiono bardzo wiele, by pozbawić ich czci, honoru i wolności, upokarzano, bito i poniżano, to pamięć o Niezłomnych przetrwała. Naszą powinnością jest przekazywanie młodym pokoleniom praw i zasad jakimi się kierowali, przypominanie ich heroicznych postaw. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Delegatura IPN w Olsztynie ze względu na sytuację pandemiczną przygotowały inicjatywy w nieco innej formule i część z nich będzie dostępna on-line.

Jedną z inicjatyw podjętych wspólnie przez Oddział IPN w Białymstoku, Wojewodę Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest akcja billboardowa, mająca na celu upamiętnienie bohaterów podziemia niepodległościowego w przestrzeni miejskiej. Grafika przypominająca Białostoczanom o tym ważnym święcie narodowym pojawiła się na czterech banerach informacyjnych przy ul. Legionowej, ul. Kopernika oraz ul. Zwycięstwa. Przedstawiają one postać ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” – ostatniego prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Widnieje tam również jego cytat: „Czy  ofiary nasze nie pójdą na marne, czy niespełnione sny powstaną z mogił…”.

 

 

Pracownicy IPN w ramach tego święta oddają cześć bohaterom, zapalając znicze na grobach weteranów walk o wolność i niepodległość. Są to mogiły zlokalizowane na Cmentarzu Wojskowym (Jan Wądołowski „Humorek” – w Kolumbarium), na cmentarzu przy ul. Wysockiego (Franciszka Ramontowska „Iskra”), na Cmentarzu św. Rocha (Ferdynand Tokarzewski „Kruk”) oraz w Supraślu (Kazimierz Jesionkowski, Jakub Górski „Jurand”, Mieczysław Kleszczewski „Wyrwa”).

 

 

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela i naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Urszula Gierasimiuk wspólnie z Ministrem Edukacji Dariuszem Piontkowskim,  Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim i Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim złożyli kwiaty w miejscach pamięci w Białymstoku:

W Izbie Pamięci w Areszcie Śledczym przy ul. Kopernika

 

 

Na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 listopada

 

 

Pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki” w Parku Planty

 

 

Pod tablicami umieszczonymi na budynku Kina Ton, gdzie odbywały się pokazowe procesy żołnierzy podziemia

 

 

Pod tablicą na budynku Sądu Apelacyjnego, gdzie mieściła się siedziba UB i gdzie przesłuchiwani byli żołnierze podziemia

 

 

Aby uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych, dyrektor i naczelnik OBEN zostali rownież zaproszeni przez burmistrza Supraśla dr. Radosława Dobrowolskiego i dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego do wspólnego złożenia kwiatów na grobach Żołnierzy Niezłomnych w Supraślu.

 

 

Delegacja pracowników z Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku odwiedziła groby żołnierzy znajdujące się na cmentarzu św. Rocha i przy ul. Wysockiego.

 

1 marca przypominamy ubiegłoroczny koncert „Psalmy dla Niezłomnych” w wykonaniu chóru Viva Musica, który odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Widowisko będzie można odtworzyć na dwa sposoby. Pierwszy – wraz z video – to zapis występu udostępniony na profilu Facebook Oddziału IPN w Białymstoku (facebook.com/IPN.Bialystok). Film zawierać będzie pełne, 45-minutowe nagranie koncertu. Pokaz będzie jednorazowy, a dzień później pojawią się kolejne klipy. Transmisja prowadzona będzie również na antenie Polskiego Radia Białystok. Obie transmisje, IPN oraz Polskiego Radia Białystok, odbędą się 1 marca o godz. 21:00.

 

 

Na profilu Facebook Oddziału IPN w Białymstoku została zamieszczona grafika przypominająca o rocznicy zamordowania członków IV Zarządu Głównego WiN. Ustawiony zostanie również okazjonalny banner – zdjęcie w tle, które wykorzystane zostało także w akcji billboardowej.

https://www.facebook.com/IPN.Bialystok/

Na kilka dni przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych do szkół z województwa podlaskiego, które za swoich patronów obrały postacie związane z podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym, zostały przesłane materiały edukacyjne: broszury – „Podporucznik Kazimierz Chmielowski „Rekin” 1925-1950”, „Obława augustowska lipiec 1945 r.”, zeszyty z wizerunkami Żołnierzy Niezłomnych, wpinki z ryngrafami, biało-czerwone odblaskowe opaski. Pakiet zawiera egzemplarze gry edukacyjnej „Znaj Znak”, której karty zawierają symbole związane z podziemiem antykomunistycznym. Całość dopełnia przesłana oferta edukacyjna OBEN.

 

 

Olsztyn

W związku z obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych staraniem olsztyńskiej Delegatury IPN na biurowcu OZGraf zamontowany został baner poświęcony Majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”, jednemu z najbardziej zasłużonych dowódców polowych pierwszej i drugiej konspiracji, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK. Toczył boje o wolną Polskę zarówno z Niemcami jak i Sowietami. Podporządkowane Jemu w 1946 r. szwadrony operowały na terenie Warmii i Mazur, dokonując szeregu akcji bojowych skierowanych przeciwko komunistycznemu aparatowi represji. 8 lutego tego roku obchodziliśmy 70-tą rocznicę zamordowania Majora przez komunistów w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Ciało pogrzebano w tajemnicy w nieznanym miejscu. W 2013 r. badaczom IPN udało się odnaleźć szczątki Szendzielarza podczas prac prowadzonych w kwaterze „Ł” na Powązkach. Pogrzeb państwowy dowódcy Brygady Wileńskiej AK odbył się 2016 r. na cmentarzu Powązkowskim.

W umieszczenie w centrum Olsztyna baneru poświęconego osobie Majora włączyli się również przedstawiciele środowisk patriotycznych Olsztyna.

 

 
1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, reprezentacja olsztyńskiej Delegatury IPN wraz naczelnikiem dr. Paweł P. Warotem złożyła symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikami Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych w Olsztynie.
{GALERIA:560495-560498-560501-560504}

Suchodoły

W Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Jarosław Schabieński wraz z komendantem WKU w Suwałkach ppłk. Jarosławem Kowalewskim  zapalił znicze w Suchodołach w miejscu gdzie polegli w sierpniu 1950 r. Henryk i Józef Czyżowie, na grobie poległego 15 XII 1947 r. Stanisława Wiśniewskiego i pod pomnikiem organizacji Wolność i Niezawisłość.

 

Suwałki

Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dr Jarosław w Suwałkach opowiedział również o Żołnierzach Niezłomnych w kościele pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie zapalił znicze bohaterom pod  tablicą poświęconą Harcerskiej Grupie Pogromców Komunizmu. Dwóch z nich Józef Czyż lat 17 i Eugeniusz Ołów lat 19 polegli w walce z KBW. Inni trafili do więzienia na wiele lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry