Nawigacja

Aktualności

Śladami zbrodni komunistycznych - szkolenie online dla nauczycieli z województwa podlaskiego

  • Szkolenie online dla nauczycieli z województwa podlaskiego

W dniu 5 stycznia 2021 r. Izba Pamięci IPN Strzelecka 8 w Warszawie zaprasza nauczycieli z województwa podlaskiego na szkolenie online pt. Śladami zbrodni komunistycznych - kamienica przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Szkolenie będzie dotyczyć tematyki zbrodni komunistycznych, na przykładzie dawnego aresztu NKWD znajdującego się w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Budynek ten w latach 1945–1948 był siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W piwnicach przerobionych na więzienne cele nieludzkich warunkach więziono i brutalnie torturowano polskich działaczy podziemia niepodległościowego. W dokumentacji komunistycznego resortu bezpieczeństwa nie ma żadnych informacji na temat aresztu w piwnicach kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8. Więźniowie pozostawili na ścianach cel wyryte przez siebie liczne inskrypcje, które są dziś jedynymi dowodami dokonanych w tym miejscu zbrodni komunistycznych.

W trakcie spotkania przy pomocy prezentacji multimedialnej zostanie przedstawiona historia tego miejsca, najciekawsze inskrypcje i relacje osób przetrzymywanych jako więźniowie w areszcie przy ulicy Strzeleckiej 8. Uwaga uczestników spotkania zostanie też zwrócona na fakt, że Izba Pamięci IPN Strzelecka 8 jest reprezentantem wielu tego typu miejsc represji rozsianych po całej w Polsce. Po spotkaniu uczestnicy otrzymają scenariusz lekcji o tematyce zbrodni komunistycznych w wersji elektronicznej, folder kamienicy przy ulicy Strzeleckiej w wersji elektronicznej, link do spaceru wirtualnego po Strzeleckiej 8 oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Nauczycieli chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2020 r. na adres mailowy: magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

do góry