Nawigacja

Aktualności

Uroczystości przy pomniku żołnierzy Wojska Polskiego – Białowieża, 21 września 2020

21 września 2020 r. w Białowieży odbyła się uroczystość poświęcenia odbudowanego pomnika – mogiły żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli podczas wojny polsko – bolszewickiej na terenie Puszczy Białowieskiej. Patronatem honorowym wydarzenie to objęli Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej oraz dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Mszy świętej w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus przewodniczył JE abp Tadeusza Wojda – Metropolita Białostocki, który wygłosił kazanie poświęcone walkom oręża polskiego z bolszewickim najeźdźcą. Po Eucharystii referat oraz na temat wojny polsko – bolszewickiej wygłosił Marek Gajewski z Muzeum Wojska w Białymstoku.  Poświęcenie odbudowanego ze środków Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody Podlaskiego pomnika – mogiły odbyło się na cmentarzu grzebalnym w Białowieży. Obecna lokalizacji jedynie w przybliżeniu pokrywa się z wcześniejszym grobem wojennym, który niestety został zlikwidowany bez jakiejkolwiek dokumentacji. Śladowe dane zachowały się w wykazie mogił wojennych Urzędu Wojewódzkiego. Listę dziewięciu żołnierzy pochowanych na białowieskiej nekropolii ustalili pracownicy pionu Poszukiwań i Identyfikacji OIPN w Białymstoku.

Podczas walk toczonych na obszarze Puszczy Białowieskiej w 1920 r. zginęli min. żołnierze 2 Pułku Piechoty Legionów: kpt. Konstanty Orzechowski – odznaczony krzyżem Virtuti Militari, por. Aleksander Przybyłko, kpr. Adam Mazur, szer. Bronisław Waszkiewicz, szer. Piotr Wężyk. Z 56, 59 i 60 Wielkopolskiego Pułku Piechoty polegli: st. szer. Antoni Grygier, szer. Ignacy Krzykowski, szer. Jan Pijanowski oraz szer. Antoni Sądecki. Wszyscy zostali pochowani w jednej kwaterze białowieskiego cmentarza. Troską miejsce to otaczali przez wiele lat wdzięczni mieszkańcy Białowieży oraz nauczyciele i uczniowie miejscowego Zespołu Szkół Leśnych.

do góry