Nawigacja

Aktualności

74. rocznica śmierci ppłk Aleksandra Rybnika – Białystok, 11 września 2020

74. lata temu – 11 września 1946 r. – na mocy wyroku komunistycznego sądu zamordowano zastępcę Prezesa Okręgu Białystok Zrzeszenia WiN, ppłk. Aleksandra Rybnika „Dzikiego”.

Całe swoje życie związał z wojskiem. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej dołączył do Korpusu Ochrony Pogranicza. Po wybuchu II wojny światowej dowodził Batalionem KOP „Wołożyn”.

Ppłk Rybnik działalność konspiracyjną rozpoczął w Służbie Zwycięstwu Polski, gdzie zaprzysiężony został w wileńskich strukturach organizacji. W kwietniu 1941 r. powołany został na p.o. Komendanta Garnizonu Miasta Wilna. Podczas konspiracyjnych zmagań pełnił funkcję komendanta Obwodu AK „Słonim”. Po przedostaniu się w rejony Białostocczyzny wstąpił w szeregi Uderzeniowych Batalionów Kadrowych podległych Konfederacji Narodu, które w 1943 r. wcielone zostały do Armii Krajowej. Wyznaczony został na komendanta Obwodu Białystok-powiat AK. Wiosną 1945 r. stanął na czele Zgrupowania „Piotrków”, prowadzącego działania w rejonie Puszczy Knyszyńskiej. Po utworzeniu Zrzeszania Wolność i Niezawisłość znalazł się w ścisłym kierownictwie Okręgu WiN Białystok.

Został podstępnie aresztowany 19 kwietnia 1946 r. przez grupę operacyjną komunistycznego wojska podającego się za oddział NZW. Po krótkim śledztwie, w dniach 13-18 lipca odbył się pokazowy proces, podczas którego skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 września 1946 r. Miejsce pochówku ppłk. Rybnika do dziś nie zostało odnalezione. W lutym 2017 r. został pośmiertnie awansowany na pułkownika. Za działalność niepodległościową został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy (1945) oraz Krzyżem Walecznych (1943).

W rocznicę wykonania haniebnego wyroku śmierci na wybitnym dowódcy antykomunistycznego  podziemia niepodległościowego , kwiaty pod poświęconą mu tablicą wmurowaną w ścianę Kina „Ton” złożyła Naczelnik OBEN, Urszula Gierasimiuk oraz Waldemar Tyszuk, edukator z IPN w Białymstoku.

do góry