Nawigacja

Aktualności

75. rocznica Obławy Augustowskiej – Giby, 19 lipca 2020

W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy „ludowego” Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze, asystowali także przy przesłuchaniach.

Oddziały sowieckie przetrząsały lasy i wsie, aresztując podejrzanych o kontakty z polską partyzantką niepodległościową. Nie znamy dokładnie ani daty początkowej, ani końcowej operacji – najczęściej umieszcza się ją między 12 a 28 lipca. W sumie zatrzymano kilka tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób nigdy nie powróciło do domów i do dziś nie są znane ich losy. Najprawdopodobniej wszyscy zostali pozbawieni życia na podstawie tej samej decyzji i należy ich uznać za ofiary Obławy Augustowskiej.

Możliwe, że miejsce stracenia i wiecznego spoczynku tych osób znajduje się w pobliżu granicy, po stronie białoruskiej. Pewne jest, że zamordowano ich przy akceptacji najwyższych sowieckich władz politycznych. Strona polska od wielu lat prowadzi starania o ustalenie losów osób zaginionych w obławie.

Z okazji 75. rocznicy Obławy Augustowskiej oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pragnąc włączyć się w uroczyste obchody wydarzenia  przygotował specjalne wydawnictwo okolicznościowe „Obława Augustowska lipiec 1945” a przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku ukazały się pamiątkowe znaczki pocztowe i pocztówki informujące i przypominające o tej strasznej zbrodni, które będą wręczane uczestnikom uroczystości.

 – Pamięć o naszych bohaterach jest bowiem naszą powinnością i obowiązkiem, wyrazem naszej narodowej tożsamości – napisał dyrektor oddziału dr hab. Piotr Kardela we wstępie do rocznicowej publikacji.

 

  • Wydawnictwo rocznicowe „Obława Augustowska lipiec 1945”
  • Znaczki okolicznościowe z okazji 75. rocznicy Obławy Augustowskiej
  • 75.rocznica Obławy Augustowskiej
do góry