Nawigacja

Książki – Białystok

W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza – 24 Baon „Sejny”

  • Okładka W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza – 24 Baon „Sejny”

Mariusz Zemło, Jarosław Wojciechowicz, W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza – 24 Baon „Sejny”, IPN, Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, Białystok – Warszawa 2019, 224 s., ISBN: 978-83-8098-746-3

Książkę otwiera obszerne wprowadzenie, w którym autorzy zarysowali historyczne konteksty pozwalające umiejscowić przedmiot rozważań – 24 Baon KOP „Sejny” – w warunkach, które towarzyszyły jego powstaniu i funkcjonowaniu. Okoliczności towarzyszące wybijaniu się Polski na niepodległość, ukazane w wymiarze lokalnym (okręg suwalsko-sejneński), a w kilku istotnych aspektach w wymiarze ogólnopolskim, zostały tylko zasygnalizowane. Autorzy zwrócili uwagę na napiętą sytuację na wschodnich odcinkach polskiego pogranicza po podpisaniu w 1921 r. traktatu ryskiego, będącą impulsem do powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. Zaprezentowali 24 baon KOP: jednostkę macierzystą, mającą siedzibę w Sejnach, jej pododdziały odwodowe i inne agendy oraz poszczególne kompanie graniczne wchodzące w skład baonu.

Album zawiera około 240 fotografii. Najstarsze pamiętają okres powstania sejneńskiego, mają więc blisko sto lat. Główny blok materiałów ikonograficznych mieści się w ramach czwartej dekady XX w. Tragiczny i bohaterski polski Wrzesień 1939 r. stanowi cezurę omawianych zagadnień. Mapy, które również znalazły się w książce, pozwolą Czytelnikowi usytuować w przestrzeni geograficznej miejsca i fakty, o których na jej kartach mowa. A te odnoszą nie tylko do Sejneńszczyzny, łączonej z najbliższą okolicą Sejn, ale także z Wiżajnami, Puńskiem i innymi miejscowościami rozsianymi na polsko-litewskim pograniczu Suwalszczyzny.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry