Nawigacja

Książki – Białystok

Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim (1944–1990)

 • Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim (1944–1990)
  Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim (1944–1990)

Alina Zavadzka, Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim (1944–1990), Białystok 2017, 278 s., Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, tom 30, ISBN 978-83-62357-18-5

Autorce udało się pokazać główne metody działań ateistycznych władz so­wieckich wobec katolików polskich. Zwróciła też uwagę na wzajemną nieuf­ność w relacjach polsko-litewskich, ciągnącą się przez cały czas prześladowań. Pokazała również chronologię antykatolickiej polityki władz, która cechowała się raz natężeniem, a raz liberalizacją.

Z recenzji dr. hab. Mieczysława Ryby

SPIS TREŚCI

Wstęp

Sytuacja na Wileńszczyźnie przed 1944 r.

 1. Dwudziestolecie międzywojenne
 2. Wileńszczyzna w czasie wojny
 3. Duchowieństwo i stosunki polsko-litewskie w przededniu zakończenia wojny

Kościoł katolicki w Litewskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej

 1. Sytuacja społeczno-polityczna kraju
 2. Metody walki z Kościołem w okresie stalinowskim
 3. Kościoł po 1953 r.
 4. Odrodzenie religijne

Wileńszczyzna i ludność polska

 1. Represje i przesiedlenie ludności polskiej
 2. Stosunek władz do duchowieństwa
  2.1 Ewakuacja
  2.2. Represje karne
  2.3. Polityka wobec zakonów i zgromadzeń
 3. Zamknięcie Wileńskiego Seminarium Duchownego i dalsze sposoby kształcenia księży

Praca duszpasterska

 1. Formy duszpasterstwa
  1.1. Początki duszpasterstwa w warunkach powojennych
  1.2. Życie religijne parafii
 2. Działalność zakonnic w ukryciu
 3. Zaangażowanie ludzi świeckich
 4. Katechizacja i wychowanie młodzieży
 5. Miejsca kultu i pielgrzymek
 6. Rola Kościoła w zachowaniu polskości. Autorytet księdza Polaka

Zakończenie
Aneksy
Bibliografia
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych i administracyjnych 

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry