Nawigacja

Książki – Białystok

Rok 1956 w Polsce. Sądy, prokuratury, prawo karne

  • Rok 1956 w Polsce. Sądy, prokuratury, prawo karne
    Rok 1956 w Polsce. Sądy, prokuratury, prawo karne

Diana Maksimiuk, Rok 1956 w Polsce. Sądy, prokuratury, prawo karne, Białystok 2016, 357 s., (seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku: tom 22), ISBN 978-83-62357-37-6

Głównym przedmiotem zainteresowania badawczego w pracy uczyniono prowadzone na skutek wydarzeń rozgrywających się 1956 r. dyskusje naukowe i publicystyczne na temat prawa karnego oraz sądów i prokuratur. Ponadto analizą objęto projektowane i dokonane zmiany w obszarze prawa karnego oraz prawa regulującego ustrój sądów i prokuratur, a także kwestie ściśle związane z prawem karnym i działalnością wspomnianych organów, które przyniósł ze sobą rok 1956, a mianowicie amnestię, rehabilitację oraz zagadnienie istoty praworządności ludowej. Przyjmując tę drogę starano się wykazać, jak mocno szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości i system karny PRL uwarunkowane były polityką. Istotną kwestią uczyniono również przedstawienie tego, w jakim stopniu polityka prowadzona w omawianych obszarach była efektem ścierania się różnych poglądów w łonie środowiska prawniczego.

Ze wstępu Autorki

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry