Nawigacja

Książki – Białystok

Marzec '68 w Białymstoku

  • Marzec '68 w Białymstoku
    Marzec '68 w Białymstoku

 


Marzec '68 w Białymstoku. Wybór źródeł; Wybór, wstęp i oprac. Urszula Gierasimiuk, Białystok 2008, 352 s.

Publikacja zawiera 113 dokumentów byłej SB pochodzących z zasobu archiwalnego Oddziału IPN w Białymstoku (sprawozdania, meldunki, raporty, protokoły posiedzeń sztabu KW MO i narad służbowych) oraz KW PZPR w Białymstoku, przechowywanych w tutejszym Archiwum Państwowym. Obrazują one sytuację na terenie województwa w okresie wydarzeń marcowych. Cennym dodatkiem są nigdy nie publikowane skany ulotek rozpowszechnianych wówczas w Białymstoku oraz fotografie i krótkie biogramy kierownictwa białostockiej SB i KW PZPR z tego okresu.

Publikacja dostępna w Oddziale IPN w Białymstoku oraz białostockich księgarniach
.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry