Nawigacja

Książki – Białystok

Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia

  • Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia
    Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia

Ewa Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia, Białystok 2013, wydanie drugie uzupełnione i poprawione, 320 s. (Seria wydawnicza Oddziału IPN wBiałymstoku, t. 5)

Książka jest specyficzną, bo odbiegającą od tradycyjnej metodologii historycznej, monografią naukową białostockiego getta, ujmującą badany temat przez pryzmat człowieka doświadczającego Zagłady i świadectw literackich tego doświadczenia. Oprócz tego przeanalizowano w niej świadectwa osób ratujących Żydów, a także zeznania współsprawców zagłady białostockiego getta. Wielkim atutem pracy jest jasny i czytelny przekaz, również w części odnoszącej się do zagadnień filozoficznych i teorii literatury. Jej drugie wydanie zostało poprawione i uzupełnione przez Autorkę m.in. reprodukcjami grafik żydowskiego malarza Izaaka Celnikiera, który przeżył białostockie getto, oraz archiwalnymi fotografiami.

Publikację można nabyć w białostockich księgarniach oraz w Oddziale IPN w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A.

SPIS TREŚCI

Cezary Kuklo – Przedmowa do wydania pierwszego
Wprowadzenie

  1. Zarys pola badawczego
  2. O różnorodności źródeł
  3. Porządkowanie chaosu – kalendarium i topografia Zagłady w małych formach literatury dokumentu osobistego
  4. Świadectwa losów a strategie autobiograficzne
  5. Pamięć polska i żydowska – narracje „sprawiedliwych" i „ocalonych"
  6. Wina i odpowiedzialność – Zagłada w wersji sprawców
  7. Miejsca żydowskiej pamięci w przestrzeni miasta po roku 1944

Zakończenie
Resumee
Elżbieta Felisiak – Świadectwa literatury –odnawialne źródła energii
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry