Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Znani – nieznani. Polska emigracja niepodległościowa 1939-1990” – Nowogród, 14-15 października 2021

W dniach 14- 15 października 2021 roku w Nowogrodzie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Znani – nieznani. Polska emigracja niepodległościowa1939-1990”. Spotkanie zorganizował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku we współpracy z  Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Celem konferencji było dokonanie szerokiego przeglądu aktywności emigracyjnej Polaków w sferze politycznej, na polu duchowym, jak też w zakresie naukowym, kulturalnym i społecznym. Działalność ta bowiem rzutowała na utrzymanie tożsamości i wartości ideowej środowisk emigracyjnych.

Zgromadzili się czołowi badacze problematyki tematu, którzy w niezwykle wyczerpujący sposób przybliżyli sylwetki tych postaci, których idee, działalność w różnego typu instytucjach i organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych wywarła istotny wpływ na życie zarówno w kraju, jak i na emigracji, a mimo to ich dorobek pozostaje nieznany bądź niedoceniany.

2 dni obrad podzielonych zostało na 6 sesji podczas, których wygłoszono 24 referaty.

Na wstępie obecnych referentów przywitał dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – dr hab. Piotr Kardela wraz z naczelnikiem Biura Badań Historycznych – dr.hab.Krzysztofem Sychowiczem. Przypomnieli oni o czynnikach doprowadzających do przemieszczania się wielkiej rzeszy obywateli polskich, sytuacji w kraju, która zmuszała do tego i  podziękowali prelegentom za chęć zaprezentowania wyników swoich badań.

Zapowiedziane zostało wydanie materiałów pokonferencyjnych.

Program konferencji :

14 pażdziernika:

Panel I

dr hab. Małgorzata Ptasińka Emigracyjne losy Janusza Rakowskiego na ziemi helweckiej 1945-2001

dr hab. Patryk Pleskot Nieznany wymiar znanej biografii „ Polski mudżahedin”Lech Zondek w dokumentacji SB

dr Edyta Chomentowska Obraz działalności parafialnej polskiego duchowieństwa w Anglii i Walii w prasie polskojęzycznej w latach 1945-1980

dr Bogusław Wójcik Polish Social Network w Duszpasterstwie Akademickim w Londynie w latach 1974-1989

Panel II

dr Paweł Chojnacki Teksty znane i nieznane. Edycja „nieobecnych” pism Niezłomnych z Londynu. Studium dwóch przypadków – Zygmunt Nowakowski i Adam Pragier

dr Krzysztof A. Tochman Napoleon Segieda – kurier i spadochroniarz Polskiego Państwa Podziemnego

prof. dr hab. Krzysztof Tarka Mikołaj Dolanowski (Jerzy Hryniewski) – piłsudczyk, minister i premier rządu RP na uchodźstwie

dr Anna Zofia Cichocka „Kultura” paryska w propagandzie PRL (1947-1957)

Panel III

dr hab. Joanna Pyłat Umysł ścisły z humanistyczną duszą – prof. dr Bolesław Indyk jako harcerz, pracownik naukowy, wieloletni prezes PTNO i wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią

dr hab. Grzegorz Kulka „Siła” cenzury PRL. Kilka uwag na temat książki Stanisława Schmitzka „Na krawędzi Europy. Wspomnienia portugalskie 1939-1946” w świetle Ossolińskich zasobów archiwalnych

dr Paweł Glugla Emigracja jako sposób walki politycznej w świetle wypowiedzi Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga Grudzińskiego z 1983 r.

dr hab. Anna Pachowicz Działacze polskich instytucji opiekuńczych we Francji w latach 40. i 50. XX wieku

15 października 2021

Panel I

dr hab. Waldemar Grabowski Nieznany rząd Rzeczypospolitej . „Tułacze” – urzędnicy

Adam Kuź  Kwestia ukraińska w koncepcji „wielkiego narodu” Adama Doboszyńskiego

Jędrzej Bończak Bez własnej trybuny – współpraca Wacława A. Zbyszewskiego z „Wiadomościami Polskimi, Politycznymi i Literackimi” 1940-1944

dr hab. Ewa Baum i dr Krzysztof Prętki Antoni Tomasz Jurasz  (1882-1961) – prorektor Uniwersytety Poznańskiego, twórca i pierwszy dziekan Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu

Panel II

Elżbieta Jakimek-Zapart Tesa Ujazdowska – dama i bojowniczka londyńskiej emigracji solidarnościowej

dr Krzysztof Prętki Wiktor Tomaszewski (1907-1995). Życie i działalność

dr Marek Jedynak Podpułkownik Michał Mandzira „Siwy” (1911-1997) – działacz kombatancki Armii Krajowej na emigracji

Bartosz Janczak Działalność Naukowa płk. Tadeusza Felsztyna na emigracji w Wielkiej Brytanii w latach 1949-1963

Panel III

dr Karolina Trzeskowska-Kubasik Działalność emigracyjna Tadeusza Żenczykowskiego-Zawadzkiego w latach 1945-1997

dr Diana Maksimiuk Szlakiem Armii Andersa – „przystanek” Argentyna (casus Jerzego Woszczynina)

dr Igor Moraczewski Maciej Zajączkowski – taternik, komandos, społecznik

dr Sylwia Szarejko Mieczysław Rasiej (1924-2007): „Miałem świadomość, że zrobiłem coś pożytecznego”. Życie i działalność drugiego prezesa Ogniska Polskiego w Turynie

 

 

 

do góry