Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Ostatni rok siły - podziemie niepodległościowe w 1946 roku” – Giżycko 26-27 października 2021

W dniach 26-27 października 2021 roku w Giżycku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.„Ostatni rok siły - podziemie niepodległościowe w 1946 roku”. Spotkanie zorganizowała Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie we współpracy z  Archiwum Państwowym w Olsztynie. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Burmistrza Giżycka oraz patronatem medialnym Radia Olsztyn.

Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych wyników badań prowadzonych nad strukturami i działaniami podziemia antykomunistycznego. W 1946 r. podziemie niepodległościowe, w wielu obszarach, osiągnęło szczytowy moment rozwoju.

Zgromadzili się czołowi badacze problematyki tematu, którzy w niezwykle wyczerpujący sposób starali się usystematyzować i zaprezentować najnowsze ustalenia dotyczące działania podziemia w kluczowym roku jego funkcjonowania.

Podczas 2 dni obrad wygłoszono 13 referatów.

Na wstępie obecnych referentów przywitał dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – dr hab. Piotr Kardela wraz z naczelnikiem Delegatury IPN w Olsztynie – dr. Pawłem Warotem. Przypomnieli oni o wysiłku organizacyjnym, podjętym przez funkcyjnych poszczególnych ogniw, który został poniekąd zaprzepaszczony w trakcie amnestii.  Podziękowali również prelegentom za chęć zaprezentowania wyników swoich badań.

Zapowiedziane zostało wydanie materiałów pokonferencyjnych.

Program konferencji :

26 X 2021 r.

Panel I

prof.dr hab.Tadeusz Wolsza Żołnierze Niezłomni bohaterami tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza.

dr hab. Krzysztof Sychowicz Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży wymierzone w podziemie niepodległościowe prowadzone w 1946 r.

dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka Listy z celi śmierci. Ostatnia korespondencja Żołnierzy Wyklętych do rodzin.

dr Paweł Warot Działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie przeciwko antykomunistycznemu podziemiu na Warmii i Mazurach w 1946r.

Panel II

dr Rafał Sierchuła Wojskowe struktury konspiracji niepodległościowej w Wielkopolsce w latach 1945-1946.

Michał Wołłejko Jan Morawiec szef Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – sylwetka niezłomna.

Paweł Szabłowski Sprawa Tadeusza Łabęckiego – nieosądzona zbrodnia z 1946 r.

Paweł Wąs „Proces siedemnastu” w Radomsku (7.V.1946 r.) – najtragiczniejszy epizod działalności sądów doraźnych KBW

Jerzy Autuchiewicz Akcja „O” na terenie Obwodu WiN Białystok – przebieg i długofalowe skutki.

27 X 2021 r.

dr hab. Piotr Niwiński Legalizacja obwodu AK Wilno w 1946 r.

dr Marcin Płotek Major Michał Wawryk w świetle procesowych dokumentów.

dr Daniel Czerwiński Gdańska bezpieka przeciwko zbrojnemu podziemiu niepodległościowemu. Działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku skierowane przeciwko strukturom antykomunistycznej konspiracji 1945-1946

Michał Ostapiuk Oddziały partyzanckie antykomunistycznego podziemia działające na terenie woj. olsztyńskiego w 1946r. – struktury, efektywność i działalność bojowa.

 

 

do góry