Nawigacja

Edukacja – Białystok

V Edycja Konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz piąty serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającą poza granicami kraju - do wzięcia udziału w konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918-1989. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych.

Zachęcamy w szczególności do korzystania z dokumentów opublikowanych na portalach tematycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

W tym roku prace oceniane będą w dwóch grupach konkursowych i trzech kategoriach:

 • Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:
 1. kategoria I: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
 2.  kategoria II: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
 3.  kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami kraju:
 1. kategoria I: grupa wiekowa 10-12 lat
 2. kategoria II: grupa wiekowa 13-15 lat
 3. kategoria III: grupa wiekowa 16-19 lat.

            Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Przypominamy również, że w 2021 r. nagrodzone wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych z lat 2020-2021, t. 2, pod red. Jolanty Brzozowskiej i Patrycji Leszczyńskiej, które jest pokłosiem III i IV edycji konkursu.

Może to Twój wiersz zostanie opublikowany w kolejnym tomiku poetyckim!

Na prace konkursowe czekamy do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Ponadto serdecznie zapraszamy do lektury kilku nagrodzonych wierszy, które ukazały się w drugim tomie naszej publikacji (dostępne w załącznikach u dołu strony)

 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej 6 czerwca 2022 r.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs, podczas której zostaną wręczone nagrody i dyplomy, odbędzie się w wrześniu/październiku 2022 r. Informacja o dokładnym terminie zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora.

Prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem konkursu!

Kontakt ze strony Organizatora:

 1. Uczestnicy konkursu z terenu województwa podlaskiego oraz mieszkający poza granicami kraju:
 1. Uczestnicy konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:
 • Wioleta Wróbel (Delegatura IPN w Olsztynie)

wioleta.wrobel@ipn.gov.pl  tel. 89 521 48 08

Konkurs organizowany jest przez Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku przy wsparciu Delegatury IPN w Olsztynie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

 

Relacja z uroczystej gali IV edycji konkursu:

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/151156,Gala-finalowa-IV-edycji-konkursu-poetyckiego-Historia-najnowsza-Polski-w-poezji-.html

 

 

 

do góry