Nawigacja

Komunikaty

Komunikat prasowy OKŚZpNP w Białymstoku

Barbara Niedzielko
Data publikacji 17.04.2018

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku została poinformowana przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o tym, że podczas prac ziemnych prowadzonych na jego zlecenie na terenie dawnego ogrodu przywięziennego odnaleziono szczątki kostne. W latach 2013–2017, w ramach śledztwa OKŚZpNP w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy państw totalitarnych w latach 1939–1956, prowadzone były prace ekshumacyjne, w trakcie których wydobyto szczątki ponad 400 osób. Obecnie odnaleziono szczątki w miejscu, w którym nie były prowadzone czynności ekshumacyjne.

Prokurator Oddziałowej Komisji w Białymstoku natychmiast podjął czynności mające na celu zabezpieczenie odnalezionych szczątków oraz objęcie prowadzonych prac nadzorem archeologicznym. OKŚZpNP w Białymstoku nie była powiadamiana przez kierownictwo Aresztu Śledczego o zamiarze rozpoczęcia na ww. obszarze prac ziemnych. W najbliższym czasie prokurator zleci sprawdzenie, czy w ziemi wywiezionej z wykopów wykonanych na terenie Aresztu Śledczego nie znajdują się szczątki kostne.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku
Prokurator Janusz Romańczuk

 

do góry