Nawigacja

Komunikaty

Zawiadomienie o podejrzeniu złożenia fałszywych zeznań przez byłego funkcjonariusza SB

Barbara Niedzielko
Data publikacji 03.10.2016

W dniu 21.09.2016 roku Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Białymstoku zawiadomiło Prokuraturę Rejonową Białystok-Południe o podejrzeniu złożenia przez byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Hajnówce fałszywych zeznań w toku postępowania lustracyjnego, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Białymstoku.

Były funkcjonariusz SB w postępowaniu lustracyjnym sygn. III K 40/16 zaprzeczył uprzednio złożonym zeznaniom przed prokuratorem i oświadczył, że lustrowany nie współpracował w sposób tajny z SB, a został jedynie formalnie zarejestrowany przez ten organ bezpieczeństwa.

Sąd Okręgowy w Białymstoku w pisemnym uzasadnieniu wydanego orzeczenia uznał zmienione zeznania za niewiarygodne, uznając też, że lustrowany złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zatajając fakt swojej tajnej współpracy z SB.

Zgodnie z art. 29 ust 4 ustawy z dnia 18.10.2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów funkcjonariusz organów bezpieczeństwa państwa, który składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lustracyjnym, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku skazania sad orzeka także środek karny w postaci zakazu pełnienia funkcji publicznych, określonych w art. 4 w/w ustawy, na okres 10 lat.

 

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prok. Andrzej Ostapa

do góry