Nawigacja

Komunikaty

Prace poszukiwawcze na posesjach w okolicach cmentarza prawosławnego przy ul. Wysockiego w Białymstoku

Barbara Niedzielko
Data publikacji 29.08.2016

W dniu 29 sierpnia 2016 r. na terenie dwóch posesji, znajdujących się w okolicach cmentarza prawosławnego przy ul. Wysockiego w Białymstoku, rozpoczęły się wstępne prace poszukiwawcze w ramach śledztwa tutejszej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prowadzonego w sprawie zabójstw i innych zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Białymstoku w latach 1944–1954. W trakcie prac, na głębokości około 30 cm, odsłonięto szczątki ludzkie: kość ramieniową, kości żeber, kość przedramienia, paliczki ręki, kości śródstopia, górny brzeg talerza biodrowego, które częściowo znajdują się w układzie anatomicznym. Prace będą kontynuowane w dniach 30 i 31 sierpnia. Czynności poszukiwawcze podjęto na podstawie relacji świadków i dokumentów archiwalnych, między innymi raportów wywiadu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z 1946 r., z których wynika, że w miejscach tych mogą spoczywać szczątki kilkudziesięciu ofiar zbrodni komunistycznych, popełnionych na terenie ówczesnego województwa białostockiego.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu  w Białymstoku
prokurator Janusz Romańczuk

 

do góry