Nawigacja

Komunikaty

Śledztwo w sprawie zabójstw osób, których szczątki ujawniono w czasie prac remontowych prowadzonych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Szumowie

Barbara Niedzielko
Data publikacji 22.02.2022

12 lutego 2022 roku w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Szumowie, należącej do Urzędu Gminy w Szumowie, podczas prac remontowych, pod podłogą jednego z pomieszczeń, na głębokości 70 cm, ujawniono ludzkie szczątki kostne.

O zdarzeniu została powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie oraz prokurator Prokuratury Okręgowej w Łomży, który dokonał oględzin miejsca ujawnienia szczątków ludzkich. W czasie tych czynności prokurator powziął informację, iż w budynku tym w latach powojennych mieścił się Komisariat Milicji Obywatelskiej w Szumowie.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, iż ujawnione szczątki ludzkie mogą pochodzić od ofiary zbrodni komunistycznych, Prokurator Rejonowy w Zambrowie zwrócił się z wnioskiem do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku o przejęcie sprawy do dalszego prowadzenia.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, po zapoznaniu się z przekazanym materiałem dowodowym, wszczął śledztwo w sprawie zabójstw osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w Szumowie, których szczątki odnaleziono pod podłogą budynku byłego Komisariatu.

15 lutego 2022 roku podjęto prace archeologiczne, podczas których w ziemi pod podłogą jednego z pomieszczeń ujawniono przemieszczone ludzkie szczątki kostne, a mianowicie nieuszkodzoną czaszkę, kość ramieniową, kilkanaście fragmentów drugiej czaszki i małe fragmenty kostne. Biorący udział w oględzinach antropolog podał, że ujawnione szczątki ludzkie pochodzą od dwóch osób.

Badaniom poddano ponadto ziemię wydobytą dotąd z wnętrza budynku i składowaną w hałdach na sąsiedniej posesji oraz na ciężarówce zakładu budowlanego wykonującego prace remontowe. W toku tych czynności odnaleziono kolejne fragmenty kostne, najprawdopodobniej ludzkie.

Wszystkie ujawnione szczątki kostne przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie celem dalszych badań przez biegłych z zakresu antropologii i genetyki sądowej.

Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w budynku, w którym obecnie mieści się  Gminna Biblioteka Publiczna w Szumowie, od 1945 roku do prawdopodobnie 1974 roku mieściła się siedziba miejscowej jednostki Milicji Obywatelskiej. W budynku tym były dwie cele aresztu milicyjnego, w tym jedna z nich umieszczona była w pomieszczeniu, pod podłogą którego ujawniono obecnie szczątki ludzkie.

Oględziny miejsca ujawnienia szczątków ludzkich oraz terenu doń przyległego będą kontynuowane przez okres około dwóch tygodni z udziałem biegłych z zakresu archeologii i genetyki sądowej.  

Białystok, dnia 22 lutego 2022 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku
Janusz Romańczuk

do góry