Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie lustracyjnej byłego Burmistrza Przasnysza

Magdalena Dzienis
Data publikacji 25.01.2021

Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygnatura III K 50/16) w dniu 21.03.2019 orzekł, iż były Burmistrz Przasnysza – Waldemar Trochimiuk (aktualnie Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego) złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Orzeczenie jest prawomocne

Należy przypomnieć, iż w powyższej sprawie uprzednie orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 21.07.2016 roku (III K 50/16) uznające iż lustrowany złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne zostało na skutek apelacji obrońcy lustrowanego uchylone w dniu 30.12.2016 roku przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygnatura II AKa 185/16), a postępowanie umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk w zw z art. 19 ustawy lustracyjnej wobec stwierdzenia, iż lustrowany działał w usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności czynu.  Rozstrzygnięcie zostało następnie zakwestionowane kasacjami zarówno przez Prokuratora Generalnego jak i pełnomocnika lustrowanego.

do góry