Nawigacja

Publikacje zwarte

Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej

Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. Rafał Kościański i Rafał Leśkiewicz, Poznań-Warszawa 2010, s. 208

Priorytetem w działaniach archiwum jest jakość i ilość informacji udostępnionych użytkownikom. Od jakości i ilości opracowanych i zaprezentowanych danych zależy bowiem, czy osoba korzystająca z archiwum szybko odnajdzie poszukiwane przez siebie informacje.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2010 r. archiwiści pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej dyskutowali wspólnie na konferencji szkoleniowej w Komornikach pod Poznaniem o szeroko rozumianej informacji naukowej i wykorzystaniu jej dorobku w statutowych pracach IPN. W publikacji zostały przedstawione wyniki prac archiwistów w zakresie informacji naukowej i archiwalnej. Książka zawiera teksty mające charakter ogólny – koncentrujące się na omówieniu wszystkich pomocy ewidencyjno-archiwalnych, jak również referaty szczegółowe omawiające np. źródła do badania poszczególnych tematów z zakresu funkcjonowania komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rafał Leśkiewicz

Rodzaje archiwalnych pomocy informacyjnych zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej

Justyna Pazda

Charakterystyka zasobu zasobu archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku jako zbioru źródeł pierwotnych

Grzegorz Barczykowski, Łukasz Przybyłka

Projekt ewidencji elektronicznej ksiąg i skorowidzów więziennych okresu stalinowskiego w zasobie archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

Wojciech Sawicki

Inwentarz archiwalny akt Wojskowej Służby Wewnętrznej (1943/1957)

Rafał Dyrcz

Zasób ewidencyjny archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie-gromadzenie, struktura, digitalizacja i udostępnianie

Paweł Perzyna, Marta Polańska-Bergman

Dzieje kartoteki niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche Volkliste) i jej znaczenie w działalności informacyjnej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Agata Hrom-Morawska, Katarzyna Zimowska-Grabarczyk

Udostępnianie akt zakończonych postępowań lustracyjnych w działalności Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Wojciech Fedorowicz, Andrzej Wojciulik

Źródła archiwalne do historii Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w latach 1944-1956

Robert Witalec

Wykorzystanie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w badaniach naukowych oraz publikacjach dziennikarskich

Danuta Pawlik, Krzysztof Busse

Organizacja pracy oraz zadania Wydziału Studiów i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu

Joanna Dardzińska

Pomarańczowa Alternatywa w źródłach z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej

Artur Piekarz

Materiały dotyczące oddziału partyzanckiego kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” w zasobie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

Marek Jedynak

Zasób archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach jako źródło do badań nad historią Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk i pseudonimów

Ilustracje

  

do góry