Nawigacja

Archiwalia – Białystok

Relacja z wizyty archiwistów białostockiego Oddziału BUiAD w Bitburgu, u kolekcjonera Tomasza Niewodniczańskiego

W czerwcu 2003 roku delegacja z białostockiego oddziału IPN (Eugeniusz Korneluk i Paweł Nowik) gościła w Bitburgu (Niemcy) u znanego kolekcjonera Tomasza Niewodniczańskiego.

Celem wizyty było skopiowanie i przywiezienie do zasobu IPN akt sądów doraĽnych z roku 1946, głównie z terenu województwa białostockiego. O istnieniu tej kolekcji dowiedzieliśmy się od Włodzimierza Knapa, dziennikarza z krakowskiego "Dziennika Polskiego", który zauważył ją na wystawie IMAGO POLONIAE w Krakowie. Zbiory Niewodniczańskiego zostały opisane również w "Archeionie" (Janusz Grabowski, Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, Archeion, t. XCVII, Warszawa 1997). Nawiązaliśmy kontakt z kolekcjonerem, który zgodził się udostępnić te akta.

W Bitburgu zapoznaliśmy się z całością zbiorów, które są rzeczywiście imponujące. Szczególnie zainteresowała nas kolekcja rękopisów z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. Również ciekawa jest biblioteka z oryginalnymi dedykacjami autorów i exlibrisami, zabytki sztuki epistolograficznej znanych twórców i polityków oraz ikonografia. W sumie zasób IPN wzbogacił się o kopie ponad 60 dokumentów sądów i prokuratur okręgowych (akta wydziałów do spraw doraźnych), oraz zmikrofilmowaną część różnych dokumentów rozproszonych.

  • zdjęcie 1
    zdjęcie 1
do góry