Nawigacja

Aktualności

Konkurs plastyczny „Złóż życzenia Karolowi Wojtyle w 100. rocznicę Jego urodzin”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku organizuje konkurs plastyczny „Złóż życzenia Karolowi Wojtyle w 100. rocznicę Jego urodzin”. Głównym celem tego wydarzenia jest celebrowanie obchodzonej w 2020 roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, kultywowanie pamięci o wybitnym i zasłużonym Polaku, papieżu Janie Pawle II, kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych. Organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę dzieci i młodzieży na okres życia Jana Pawła II sprzed pontyfikatu.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednej pracy plastycznej – laurki, która będzie przedstawiać emocje i refleksje autora związane z postacią Karola Wojtyły. Dozwolone jest umieszczenie na pracy życzeń z okazji urodzin. Pozostawiamy dowolność w technice wykonania pracy.

Prace będą oceniane w pięciu kategoriach:

Kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym,

Kategoria II: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,

Kategoria III: uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej,

Kategoria IV: uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej,

Kategoria V: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z pracą należy przesłać na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku,
ul. Warsztatowa 1 A, 15-637 Białystok z dopiskiem: „Życzenia dla Karola Wojtyły” do dnia
5 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu). Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie profilowej Oddziału IPN w Białymstoku.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Organizatora https://bialystok.ipn.gov.pl/ oraz profilu Oddziału na Facebooku.

Kontakt ze strony Organizatora:

Paweł Murawski pawel.murawski@ipn.gov.pl 85 664-57-71

Patrycja Leszczyńska patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl  85 664-57-71

do góry