Nawigacja

Aktualności

#PorzuceniWDołach – przypominamy o Zbrodni Katyńskiej

Przez ponad 50 lat władze sowieckie ukrywały prawdę o Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo dokonane na tysiącach polskich jeńców w kwietniu oraz maju 1940 r. było skrupulatnie zaplanowaną przez Związek Sowiecki akcją, która odcisnęła piętno na całym społeczeństwie polskim. Wiele polskich rodzin straciło swoich bliskich. W związku z 80. rocznicą tej zbrodni, w ramach akcji #PorzuceniWDołach chcemy przypomnieć osoby, które były związane z naszym regionem oraz zginęły m.in. w Katyniu, Charkowie i Kalininie.

Od 6 kwietnia 2020 na stronie internetowej oraz na stronie facebook Oddziału będą prezentowane wybrane sylwetki żołnierzy Wojska Polskiego, leśników, policjantów, lekarzy, którzy są ofiarami tej zbrodni komunistycznej. Grafiki będą przedstawiały zarówno znanych bohaterów, m.in. wojny polsko-bolszewickiej, jak i zwykłych obywateli Rzeczypospolitej, których największą winą była polskość.

Bronisław Chodorowski – urodził się 1 grudnia 1896 r. w Knyszynie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia weterynaryjne. W 1921 r. awansowany do stopnia podporucznika. Po zakończeniu wojny został nauczycielem w Szkole Powszechnej w Knyszynie, następnie udało mu się dokończyć studia weterynaryjne we Lwowie. Pracował jako lekarz weterynarii w Święcianach. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany i skierowany do Baranowicz. Po agresji sowieckiej aresztowany przez NKWD, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Jego nazwisko figuruje na liście NKWD nr 029/2 z kwietnia 1940 roku, poz. 43. Pośmiertnie awansowany na stopień porucznika. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Fot. Muzeum Katyńskie.

Józef Chodorowski – urodził się 17 lutego 1907 r. w Knyszynie, brat zamordowanego w Katyniu ppor. rez. Bronisława Chodorowskiego. W 1932 r. ukończył studia medyczne na uniwersytecie w Wilnie, gdzie również pracował naukowo, w 1933 r. ukończył kurs podchorążych w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, od razu został przydzielony do 3 Szpitala Okręgowego w Grodnie. Awans na podporucznika otrzymał 1 stycznia 1934 r. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany i skierowany do Baranowicz. Po agresji sowieckiej aresztowany przez NKWD, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Jego nazwisko figuruje na liście NKWD nr 035/1 z 16 IV 1940 r. poz. 44. Pośmiertnie awansowany na stopień porucznika. Fot. Muzeum Katyńskie.

do góry