Nawigacja

Aktualności

125 urodziny gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

August Emil Fieldorf urodził się 20 marca 1895 roku w Krakowie. W  latach 1914-1917 walczył w Legionach Polskich, następnie był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 roku znalazł się w szeregach Wojska Polskiego. Od 1938 roku był dowódcą  51. Pułku Strzelców Kresowych w Brzeżanach, na którego czele walczył w wojnie obronnej w 1939 roku. W sierpniu 1942 roku został mianowany dowódcą Kedywu - Komendy Głównej AK, którym dowodził do marca 1944 roku, używając pseudonimu "Nil". Był to jeden z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. Proces gen. Fieldorfa był parodią. W uzasadnieniu wyroku napisano m.in. "Biorąc pod uwagę olbrzymi ciężar zbrodni, sąd uznał za niezbędne całkowite wyeliminowanie oskarżonego ze społeczeństwa, orzekając karę śmierci".

Instytut Pamięci Narodowej dokłada wszelkich starań by pamięć o Auguście Fieldorfie  trwała, by młodzież mogła czerpać najlepsze wzorce z postawy Generała, by był dla nas wszystkich drogowskazem. By upamiętnić tego zasłużonego dowódcę IPN stara się opracowywać coraz to nowe, różnorodne  materiały by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Polecamy publikację  "Patroni naszych ulic" przedstawiającą biogramy 12 bohaterów II Wojny Światowej m. in. Generała Nila, album autorstwa Marii Fieldorf i Leszka Zachuty „Generał August Emil Fieldorf 1895- 1953”, materiały edukacyjne „Generał  August Emil Fieldorf Nil”.

do góry