Nawigacja

Aktualności

78. rocznica powstania Armii Krajowej – Białystok - Olsztyn, 14 lutego 2020

W Białymstoku 14 lutego 2020 r. o godz. 12:00, w 78. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed pomnikiem okręgów wileńskiego, nowogródzkiego i białostockiego Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego przedstawiciele białostockiego oddziału IPN: naczelnik OBEN IPN Urszula Gierasimiuk oraz pracownik OBUWiM IPN Piotr Łapiński wzięli udział w uroczystości zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Białystok, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Przy pomniku spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, instytucji państwowych, służby mundurowe, kombatanci oraz uczniowie białostockich szkół wraz z opiekunami. Podczas uroczystości zostały ogłoszone decyzje Ministra Obrony Narodowej o awansach pośmiertnych dwóch oficerów Okręgu AK Białystok: inspektora łomżyńskiego – mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” (do stopnia pułkownika) oraz inspektora suwalskiego – mjr. Franciszka Szabuni „Zemsty” (do stopnia podpułkownika). Noty biograficzne awansowanych oficerów wygłosił pracownik IPN w Białymstoku Piotr Łapiński.

Na zakończenie odbył się apel poległych oraz salwa honorowa. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze.

W Olsztynie, w związku z 78. rocznicą powstania Armii Krajowej Delegatura IPN wraz z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty zorganizowała spotkanie okolicznościowe, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas uroczystości głos zabrali: Aleksander Socha wicewojewoda warmińsko-mazurski, który podziękował organizatorom za kultywowanie pamięci o AK, Marek Krzysztof Nowacki kurator oświaty, który podkreślił znaczenie czynu zbrojnego Polaków podczas II wojny światowej oraz dr Paweł P. Warot naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, który wprowadził w tematykę spotkania, zapowiadając jednocześnie najbliższe wydarzenia organizowane przez Delegaturę w związku z przypadającymi w tym roku okrągłymi rocznicami. Następnie obecna na sali publiczność, w tym szczególnie licznie przybyła młodzież, obejrzała przygotowany przez Instytut filmu edukacyjny pt. „Niezwyciężeni”. Głównym wydarzeniem spotkania był wykład Krzysztofa Kierskiego z Biura Badań Historycznych IPN pt. ,,Armia Krajowa – pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego’’.

Po wykładzie delegacja IPN reprezentowana przez naczelnika dr. Pawła P. Warota i Krzysztofa Kierskiego w asyście wojska złożyła kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej w Olsztynie.

do góry