Nawigacja

Aktualności

Promocja publikacji „Wojewodowie białostoccy 1919–1944” – Białystok, 28 listopada 2019

  • Promocja książki „Wojewodowie białostoccy 1919–1944” cieszyła się sporym zainteresowaniem
  • Zebranych wita dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik OBBH IPN w Białymstoku – współautora oraz współredaktor publikacji
  • Do zgromadzonych przemawia Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski
  • Do zebranych przemawia dr hab. Piotr Kardela – dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku
  • W spotkaniu promocyjnym udział wzięło pięcioro spośród autorów (niestety, zabrakło Jarosława Wasilewskiego – również współredaktora tomu)
  • Pani Maria Dziekońska – wicestarosta powiatu łomżyńskiego, w imieniu samorządowców dziękowała autorom oraz Instytutowi Pamięci Narodowej za podjęcie tematu przeszłości władzy samorządowej w Polsce północno-wschodniej
  • Pani wicestarosta wręczyła kwiaty dr hab. Piotrowi Kardeli – dyrektorowi Oddziału IPN w Białymstoku oraz dr hab. Krzysztofowi Sychowiczowi – naczelnikowi OBBH IPN w Białymstoku (na zdjęciu)
  • Głos zabrała także Pani Jagoda Kaczorowska – córka śp. Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie
  • Na zakończenie spotkania autorzy podpisywali egzemplarze promowanej książki „Wojewodowie białostoccy 1919–1944”
  • Na zakończenie spotkania autorzy podpisywali egzemplarze promowanej książki „Wojewodowie białostoccy 1919–1944”

W dniu 28 listopada 2019 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się prezentacja książki Wojewodowie białostoccy 1939–1944 wydanej przez IPN w związku z przypadającym w tym roku 100-leciem utworzenia województwa białostockiego. Spotkanie rozpoczął dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku i zarazem współredaktor publikacji (wraz z Jarosławem Wasilewskim), przybliżając kulisy jej powstania. Następnie głos zabrał gospodarz miejsca wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który podziękował za cenną – jak się wyraził – inicjatywę, po czym dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela przybliżył zebranym działalność wydawniczą i edukacyjną podległej mu instytucji w kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następnie współautorzy publikacji: dr Tomasz Dudziński, dr Urszula Kraśnicka-Zajdler, dr Diana Maksimiuk, Anna Pyżewska oraz dr hab. Krzysztof Sychowicz opowiedzieli o pracy nad poszczególnymi biogramami oraz o tym, na ile zachowane źródła historyczne pozwalają nam na prześledzenie życiowych kolei białostockich wojewodów. Autorzy starali się dotrzeć do informacji o ich pochodzeniu społecznym, wykształceniu, doświadczeniu i innych czynnikach istotnych na stanowisku wojewody. Dążyli również do skrótowego chociażby przedstawienia podstawowych obszarów działalności poszczególnych wojewodów z okresu ich pracy w Białymstoku, a także opisali ich dalsze losy.

Na prezentację przybyli liczni goście, wśród których wymienić można Beatę Pietruszkę – Podlaskiego Kuratora Oświaty, Marię Dziekońską – wicestarostę powiatu łomżyńskiego, Małgorzatę Rzeszewską – białostockiego radnego, dr Marka Kietlińskiego – dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku, Tadeusza Chwiedzia – prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Jagoda Kaczorowska – córka Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie oraz Stanisławę Korolkiewicz – członka Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

do góry