Nawigacja

Aktualności

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – Białystok, 27 września 2019

W Białymstoku uroczystości odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej. Wzięli  w niej udział żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego z wiceprezesem Zarządu Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy AK mjr. Kazimierzem Czaplo na czele, a także przedstawiciele służb mundurowych, wojska, władze samorządowe oraz mieszkańcy Białegostoku. Białostocki oddział IPN reprezentowali: Adriana Pływaczewska, Radosław Wnorowski oraz Paweł Niziołek.

27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.

Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr i sformowanie jednostek wojskowych w celu wywołania powstania przeciw okupantowi. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

27 września obchodzone jest święto państwowe Dzień Polskiego Państwa Podziemnego (uchwała Sejmu z 11 września 1998 r.).

do góry