Nawigacja

Aktualności

39. rocznica porozumień sierpniowych – Białystok, 3 września 2019

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Polskich Spadochroniarzy (ul. Ciepła 40) 3 września br. odbyło się spotkanie upamiętniające 39. rocznicę porozumień sierpniowych pod hasłem ,,Nie ma wolności bez Solidarności”. Spotkanie rozpoczął dyrektor placówki Mikołaj Bołtruczuk witając obecnych. Następnie dr Paweł Warot naczelnik OBEN IPN odczytał list ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, w którym minister podkreśla:

Fundamentem, na którym powstał NSZZ ,,Solidarność”, były wspólne dla Polaków wartości, takie jak: wolność, honor, wrażliwość na sprawy bliźniego czy poświecenie dla idei. ,,Solidarność”, to dla młodego pokolenia przykład zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie. Powstanie i zwycięstwo związku w walce z władzą komunistyczną w znakomity sposób pokazuje młodym ludziom, jak ważną rolę w historii narodów odgrywa wspólnota dążeń i celów.

W odczytanym przez Juliusza Jakimowicza liście skierowanym do uczestników spotkania marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki dziękuje:

Składam serdeczne wyrazy szacunku oraz uznania wszystkim osobom z naszego regionu, działającym w NSZZ ,,Solidarność” i innych strukturach demokratycznej opozycji czasów PRL.

Oprócz  prelekcji wygłoszonej przez dr. hab. Krzysztofa Sychowicza pt. Początki ,,Solidarności” w Polsce oraz dr. Marka Kietlińskiego pt. Powstanie ‘’Solidarności” na Białostocczyźnie, głos zabrali również Stanisława Korolkiewicz, która opowiedziała o kobietach białostockiej ,,Solidarności’’ oraz Jerzy Rybnik mówiąc o powstaniu ,,Solidarności” oczami jej współzałożyciela.

Uczestnicy spotkania, zasłużeni w działalności opozycyjnej zostali obdarowani pamiątkowym pakietami specjalnie przygotowanym na tę okoliczność przez pracowników Oddziału IPN w Białymstoku zawierającymi zestaw publikacji.

Na zakończenie uroczystość uświetnił występ muzyczny Elżbiety Nadolnej, która wykonała pieśni patriotyczne.

do góry