Nawigacja

Aktualności

Uroczysta gala konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży’’ – Białystok, 12 czerwca 2019

W wypełnionej po brzegi Sali, w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Centrum  Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyła się uroczysta gala konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży’’. Podczas gali rozdano nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy. Uroczystość zaszczycili min. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Dorota Zimnoch, która reprezentowała kuratorium oświaty . Licznie przybyli goście mieli okazji wysłuchać uczniów I liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, którzy recytowali wybrane utwory. A byli to:  Aleksandra Maj - laureatka zeszłorocznej edycji konkursu, Anna Maria Wrona - m.in. finalistka ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego "W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbruck", Szymon Wysocki - laureat wielu konkursów recytatorskich oraz Debat Oxfordzkich organizowanych przez IPN. Uroczystą galę konkursu uświetnił również występ zespołu wokalnego Canto, który jest prowadzony przez Jakuba Grzybowskiego. Należą do niego uczennice z Publicznego Gimnazjum nr 1️7 Integracyjnego w Białymstoku. Zespół zdobył już wiele nagród  na festiwalach piosenki.

Gali towarzyszyły:

- prezentacja publikacji Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych (wydawnictwo zawiera wiersze laureatów I i II edycji konkursu z lat 2018-2019)

- prezentacja prac plastycznych uczniów Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu (nagrodzone wiersze były inspiracją do powstania prezentowanych prac plastycznych, które zilustrowały antologię).

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z historii Polski lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego.

Jury obradowało w składzie: Przewodniczący Komisji: dr Paweł Warot - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN-KŚZpNP w Białymstoku, dr hab. Anna Nosek - pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Janusz Taranienko - poeta, pisarz, teoretyk literatury oraz Marta Danilczyk - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Miejsce I w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

Maciej Hryniewicki  za wiersz Pasiasta piżama (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce)      

    

Miejsce II w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

Julia Biżuta za wiersz Jestem człowiekiem... (Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach)

 

Miejsce III w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

Wiktoria Lipska za wiersz Karol Wojtyła - niezwykły papież (Szkoła Podstawowa w Radziłowie)

 

Wyróżnienie w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

Karolina Michalak za wiersz Księdzu Jerzemu Popiełuszce (Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku)
Weronika Laskowska za wiersz Aleksander Maliszewski – bohater mojej rodziny (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie)

Hanna Bankiewicz za wiersz Wspomnienie (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej)

 

Miejsce I ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum:
Iga Choińska za wiersz Dom (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku)


Miejsce I ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum:
Wiktoria Ożarowska za wiersz  *** (Kazimiera Mika) (Gimnazjum w Rutkach)


 Miejsce II w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum:

Anna Jurkiewicz za wiersz Marsz nadziei (Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Sejnach)

 

Miejsce III w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum:

Jan Jakub Bielenia za wiersz  Klasztor na wzgórzu (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku)

 

Wyróżnienie w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum:
Julia Winowska za wiersz 04.06.1989 (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku)


Miejsce I w kategorii III: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

Gloria Supranowicz za wiersz Moje Pater Noster (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

 

Miejsce II w kategorii III: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

Joanna Dąbrowska za wiersz Ona (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach)

 

Miejsce III w kategorii III: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

Marcel Żukowski  za wiersz Aż nadszedł świt… (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim)


Wyróżnienie w kategorii III: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
Gabriela Halicka  za wiersz O świcie… (VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku)
Eliza Nierwińska za wiersz Początek i koniec (Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży)

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, który również w tym roku spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów województwa podlaskiego. Docenionym przez Komisję Konkursową autorom prac jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 

do góry