Nawigacja

Aktualności

X Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK - Czartajew-Narewka, 24–28 sierpnia 2018 r.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbył się X Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Tym razem trasy rajdowe przebiegały przez gościnny powiat siemiatycki, a baza  mieściła się w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Kilkudziesięciu uczestników podzielonych na trzy grupy - szwadrony przemierzało tereny, po których 70 lat temu poruszały się oddziały dowodzone przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, Lucjana Minkiewicza „Wiktora” i Władysława Łukasiuka „Młota”.

Celem rajdu, który odbył się po raz dziesiąty, jest przybliżenie młodym ludziom historii podziemia niepodległościowego oraz kształtowanie postaw w myśl dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Główne zadania rajdowe to pokonanie pieszo kilkudziesięciu kilometrów dziennie, zebranie relacji świadków i spisanie ich w dzienniku szwadronu oraz wykonywanie zadań - odnajdywanie mogił miejscowych bohaterów na cmentarzach, pomników czy też poznawanie historii wybranych miejsc. Zadania oraz trasy rajdowe przygotowała Marta Chmielińska z białostockiego Oddziału IPN, która wykorzystała także lokalne ciekawostki i miejsca historyczne związane nie tylko z podziemiem antykomunistycznym. 

​Ponadto w czasie, gdy uczestnicy rajdu wyruszali w teren, Urszula Gierasimiuk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku przeprowadzała z dziećmi turnieje gier i zajęcia edukacyjne, a Łukasz Lubicz–Łapiński także z BEN uczył młodzież obserwacji nieba i poruszania się w terenie z wykorzystaniem tej wiedzy. Codziennie po południu  w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie odbywały się także wykłady historyczne. Michał Ostapiuk z olsztyńskiej Delegatury IPN przybliżył postać Gracjana Fróga „Szczerbca” oraz Kazimierza Krasowskiego „Głuszca”, Bogusław Łabędzki z Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Białymstoku opowiadał o Zygmuncie Błażejewiczu „Zygmuncie”, a Marta Chmielińska zaprezentowała postać Lucjana Minkiewicza „Wiktora”. Wszystkich bohaterów wykładów rajdowych łączył rok urodzenia – 1918. Program rajdu przewidywał także prezentację filmu „Podwójnie wyklęty” i spotkanie z reżyser Ewą Szakalicką oraz muzyczne spotkanie z Andrzejem Kołakowskim i wspólne śpiewanie piosenek partyzanckich i ułańskich.

Tradycyjnie zakończenie Rajdu odbyło się w Narewce po uroczystej mszy w 72. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”. Uroczystości pod pomnikiem poprzedził spektakl w wykonaniu artystów z Fundacji „Lampa”.

Białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej reprezentowali dyrektor dr hab. Piotr Kardela oraz naczelnik Biura Badań Historycznych dr hab. Krzysztof Sychowicz. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz na czele z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim oraz służby mundurowe, leśnicy, delegacja Wojsk Obrony Terytorialnej i kompania honorowa wystawiona przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy.

​Po odczytaniu Apelu Pamięci, oddaniu salwy honorowej i złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Danutę Siedzikównę „Inkę” ogłoszone zostały wyniki X Podlaskiego Rajdu Pieszego Śladem Żołnierzy 5. WBAK. Pierwsze miejsce zajął szwadron „Głuszec” tworzony przez dziewczęta z 62. Drużyny Harcerskiej „Silentium” im. Danuty Siedzikówny „Inki” z Knyszyna, zaś ex aequo drugą nagrodę zdobyły szwadrony : „Wiktor” składający się z młodzieży z Poznania i Bytomia oraz „Zygmunt”, w skład którego weszli uczestnicy z Hajnówki i Susza. Organizatorzy podkreślają, że punktacja była bardzo wyrównana i oceniający mieli trudną decyzję. Wszystkie szwadrony miały swoje mocne punkty – członkowie szwadronu „Wiktor” lepiej strzelali, harcerki z Knyszyna wzorowo pisały dziennik, a grupa z Hajnówki i Susza odkryła w jednym z domów nieznaną dotąd pamiątkę – oryginalny nieśmiertelnik Kazimierza Krasowskiego „Głuszca”.  Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe kubki.

Organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki” we współpracy z białostockim oddziałem IPN, Urzędem d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku. 


 
do góry