Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości” i prelekcje na otwarcie Akademii Niepodległości - Nidzica, 21 maja 2018

  • Prelekcje na otwarcie „Akademii Niepodległości”
    Prelekcje na otwarcie „Akademii Niepodległości”
  • Prelekcja Sebastiana Nowakowskiego
    Prelekcja Sebastiana Nowakowskiego
  • Plakat wydarzenia
    Plakat wydarzenia

21 maja 2018 r. w Nidzickim Ośrodku Kultury (ul. Zamkowa 2) nastąpiło otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”; start Biało-Czerwonego Szlaku „Moja Niepodległa” oraz inauguracja Akademii Niepodległości. W uroczystościach wziął udział Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Karol Sacewicz, pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Olsztynie dr Marek M. Pacholec oraz pracownik olsztyńskiego Biura Edukacji Narodowej Sebastian Nowakowski. Podczas uroczystości Sebastian Nowakowski wygłosił prelekcję: „Marszałek Józef Piłsudski, jeden z twórców Niepodległej”. Dr Marek M. Pacholec omówił temat „Polscy działacze niepodległościowi czasu plebiscytu na Warmii i Mazurach”. Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie na uroczystości. Patronat honorowy nad Akademią Niepodległości sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest ekspozycją plenerową, składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918–1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej, prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

do góry