Nawigacja

Aktualności

Warsztaty i gala regionalnego konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 13 czerwca 2018

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym  Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca Wojewódzki Konkurs Poetycki ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”, zorganizowany przez Oddziałowe Archiwum  oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W jej trakcie wręczone zostały główne nagrody, wyróżnienia, dyplomy i podziękowania. Galę poprzedziły warsztaty literackie poprowadzone przez Janusza Taranienkę - poetę i krytyka literackiego.  Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z zasobem Oddziałowego Archiwum. Równolegle pracownicy białostockiego Biura Edukacji Narodowej przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Honorowy patronat nad konkursem objęli Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Podczas uroczystej gali dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela przypomniał, że ideą konkursu było nie tylko popularyzowanie poprzez poezję historii Polski, ale również utrwalanie w ten szczególny sposób pamięci o losach Polaków, którzy wnieśli swój wkład w odzyskanie wolności i niepodległości w latach 1918–1989. Naszym celem było również kształtowanie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych, przywiązania do historii i tradycji oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej. Dyrektor serdecznie pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu: ,,Czytając wasze wiersze, patrząc na to, jakie źródła was zainspirowały, jestem spokojny o wolną Polskę. Widzę, że cenicie patriotyzm, pamięć o własnych przodkach, poświęcenie ojczyźnie, a także dostrzegacie konieczność stawania w jej obronie i będziecie szanować bohaterów narodowych. Życzę Wam, byście w tej postawie wytrwali, a na niwie poetyckiej - wielu dalszych sukcesów” - stwierdził Piotr Kardela.

Na gali obecni byli: Pani Bożena Dzitkowska z Podlaskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Zakładu Karnego w Białymstoku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 18. Pułku Rozpoznawczego im. gen. Władysława Liniarskiego ps. ,,Mścisław” oraz dyrektorzy, nauczyciele szkół i licznie przybyła młodzież. Galę uświetniła część artystyczna w wykonaniu zespołu ,,Jagiellończyk Band” pod kierunkiem Pani Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej, Pani Doroty Grabińskiej oraz Pana Mateusza Czechowskiego. Zespół zaprezentował zwycięskie wiersze opatrzone aranżacją muzyczną. Obecny na gali Ryszard Łukasz Flanc, dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem, podziękował za możliwość występu na uroczystości jego uczniów i pogratulował Organizatorom wspaniałej inicjatywy.

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z historii Polski lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego.

Jury w składzie: Przewodniczący Komisji: dr Paweł Warot - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN-KŚZpNP w Białymstoku, dr hab. Anna Nosek - pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Janusz Taranienko - poeta, pisarz, teoretyk literatury oraz Marta Danilczyk - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku oceniała prace w dwóch kategoriach:

kategoria I: uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych;

kategoria II: uczniowie dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W kategorii I miejsce I przyznano:

Natalii Białobrzeskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białymstoku za wiersz „Krzyż”;

Za zajęcie II miejsca przyznano dwie nagrody ex aequo:

Szymonowi Rogowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie za wiersz „Moim bliskim bohaterom”;

Monice Zimnoch z Katolickiej Szkoły  Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  za wiersz „Ostatnia chwila”;

Za zajęcie III  miejsca przyznano dwie nagrody ex aequo:

Maciej Hryniewicki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce za wiersz „Zamiana”

Aleksandra Kamieńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej za wiersz ,,Adres”.

Ponadto w kategorii I wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

Julia Januszkiewicz ze Szkoły Podstawowej  nr 21 w Białymstoku za wiersz „Piekarnia”

Małgorzata Ogonowska ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku za wiersz „Spadochroniarz”;

Julia Biżuta ze Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach za wiersz „Tęsknie tato”;

Adam Sienkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku za wiersz „Ojczyzno”.

W kategorii II miejsce I zajęła:

Aleksandra Maj z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za wiersz „Kupię zielone szpilki”.

Miejsce  II zajęła:

Magdalena Słowikowska z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach za wiersz „Kuferek”.

Miejsce III dwie nagrody ex aequo :

Magdalena Iwaszko z Zespołu Szkół  nr 4 w Suwałkach, Technikum nr 4 za wiersz „Zostań i pilnuj”;

Marta Iwona Bolińska z VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku za wiersz „Kamil”.

Ponadto w kategorii II wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

Anna Niedźwiecka z  I LO im. Adama Mickiewicza w Kolnie za wiersz „ Dzieci z Auschwitz”;

Piotr Sielamowicz ze Szkoła Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałem Gimnazjalnym w Choroszczy  za wiersz „Do siostry”;

Bartosz Łosiński z II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie za wiersz „W zimnej Syberii”;

Marcel Artur Żukowski z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim za wiersz „Zamglony czas”;

Gloria Supranowicz ze Społecznego Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku za wiersz ,,Wyprawa na druga stronę”;

Edyty Kozikowskiej ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie za wiersz ,,Habemus Papam”.

Dodatkowo Organizatorzy - w ramach nagrody dla 39 finalistów wyłonionych przez Komisję Konkursową - planują opublikować utwory poetyckie w okolicznościowym wydawnictwie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Nazwiska autorów zostały opublikowane na stronie internetowej:

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/48916,Wyniki-regionalnego-konkursu-poetyckiego-Historia-najnowsza-Polski-w-poezji-dzie.html

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Film z gali zrealizowany przez Jagiellończyk TV można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4V0_Wzoxm3w

Autor logo konkursu: Piotr Tiszczenko (Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Białymstoku)

Zdjęcia: Izabela Kuna (Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku).

do góry