Nawigacja

Aktualności

Druga seria wykładów Akademii Niepodległości - Grajewo, 19 marca 2018

 • Dr Waldemar Brenda
  Dr Waldemar Brenda
 • Słuchacze Akademii Niepodległości w Grajewie
  Słuchacze Akademii Niepodległości w Grajewie
 • Dr Paweł Warot prezentuje indeks słuchacza Akademii Niepodległości
  Dr Paweł Warot prezentuje indeks słuchacza Akademii Niepodległości
 • Wykład Łukasza Faszczy
  Wykład Łukasza Faszczy
 • Wykład Łukasza Faszczy
  Wykład Łukasza Faszczy
 • Zaproszenie na wykłady Akademii Niepodległości
  Zaproszenie na wykłady Akademii Niepodległości
 • Zaproszenie na wykłady Akademii Niepodległości
  Zaproszenie na wykłady Akademii Niepodległości

19 marca 2018 r., w wypełnionej po brzegi sali Grajewskiej Izby Historycznej odbył się kolejny cykl wykładów w ramach, zainaugurowanej w Grajewie jeszcze w zeszłym roku Akademii Niepodległości. Tym razem wykładowcami byli: dr Waldemar Brenda, zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN i Łukasz Faszcza z Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Białymstoku. Przybyłych słuchaczy Akademii powitał dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury dr Tomasz Dudziński. Następnie głos zabrał dr Paweł Warot, naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział w Białymstoku, który dziękując za tak szerokie zainteresowanie wydarzeniem, przedstawił idee Akademii Niepodległości, jednocześnie zachęcając do poważniejszego włączania się w jej udział. Tytuł wystąpienia dr. Waldemara Brendy brzmiał: „Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.”. Zastępca dyrektora BEN IPN przedstawił w jakich to warunkach zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej XIX w. powstawały nowoczesne ruchy polityczne. Omówił formowanie się pod zaborami idei narodowej, zawiązywanie się i działalność partii socjalistycznych oraz powstanie ruchu ludowego. Wykład Łukasza Faszczy nosił tytuł: „Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej”. Wykładowca przedstawił genezę powstania Organizacji Bojowej, jej cele, kierownictwo, udział i zaangażowanie Józefa Piłsudskiego, korzyści jakie z działalności Organizacji Bojowej odniosła sprawa polska, oraz powody decyzji o zaprzestaniu walk tego typu. Po wykładach dr Paweł Warot przyjmował zgłoszenia chętnych do dalszego udziału w grajewskiej „Akademii Niepodległości”.

Przypomnijmy, że Akademia Niepodległości to ogólnopolski, czteroletni projekt Instytutu Pamięci Narodowej to cykl comiesięcznych spotkań, które przedstawią drogę do niepodległości, budowę nowej państwowości i syntetyczny bilans dwudziestolecia. Wykłady poszerzone o wątek lokalnych wydarzeń przekażą wiedzę historyczną i zaprezentują godne naśladowania postawy patriotyczne. Patronat honorowy nad Akademią Niepodległości sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

do góry