Nawigacja

Aktualności

Wyniki regionalnego konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 19 marca 2018

187 prac uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wpłynęło na regionalny konkurs poetycki ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” przygotowany przez Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej. W dniach 16 i 19 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wytypowała 39 prac (alfabetyczna lista osób w załączeniu), których autorzy zostaną zaproszeni na uroczystą galę podsumowującą regionalny konkurs poetycki ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”. Oceny prac dokonali: przewodniczący Komisji: dr Paweł Warot, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN – KŚZpNP w Białymstoku, członkowie: dr hab. Anna Nosek z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Janusz Taranienko, poeta, pisarz, teoretyk literatury, nauczyciel - instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, Marta Danilczyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, sekretarz: Jolanta Brzozowska, pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku, sekretarz: Urszula Gierasimiuk, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Prace zostały ocenione według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny, twórczy sposób ujęcia tematu, dobór materiału źródłowego oraz oryginalność. Uroczysta gala podczas, której wręczone zostaną główne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy zaplanowana jest na czerwiec 2018 r. (o szczegółach poinformujemy telefonicznie lub mailowo). Wszyscy autorzy wytypowanych przez Komisję Konkursową prac wezmą udział w warsztatach literackich poprowadzonych przez poetę, krytyka literackiego Janusza Taranienkę oraz będą mogli zwiedzić archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Dodatkowo prace zostaną opublikowane  przez  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów województwa podlaskiego. Docenionym przez Komisję Konkursową autorom prac serdecznie gratulujemy!

Konkurs ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” został ogłoszony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należało dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu pochodzącego z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych), który stał się inspiracją do powstania utworu. Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918–1989. Jego celem jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej:

http://www.bialystok.ipn.gov.pl

https://www.facebook.com/IPN.Bialystok/

Kontakt ze strony Organizatora: Urszula Gierasimiuk (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku) urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl  tel. 85 664 57 87, Jolanta Brzozowska (Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku) jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 45.

do góry