Nawigacja

Aktualności

Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego - Białystok, 12–13 grudnia 2017

Białostocki Klub Wiezionych Internowanych i Represjonowanych, Wojewoda Podlaski, Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Wojewodzie Podlaskim oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zzorganizowały w dniach 12–13 grudnia 2017 r. obchody Dnia Pamięci Ofiar stanu wojennego. Pierwszego dnia uroczystości odbyły się w Sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkanie przybyło kilkuset uczniów z białostockich i podbiałostockich szkół, którzy wysłuchali relacji internowanych i działaczy podziemia w stanie wojennym. W trakcie spotkania Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył Brązowy Krzyż Zasługi Januszowi Władyczańskiemu jako uznanie dla jego działalności na rzecz propagowania historii, a także akt powołania w skład Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Wojewodzie Podlaskim Stanisławowi Marczukowi, przewodniczącemu podziemnych struktur białostockiej „Solidarności” w stanie wojennym. Następnie program artystyczny zaprezentowała młodzież szkolna z Juchnowca Kościelnego.

13 grudnia wystawiono wartę honorową przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także złożono w tym miejscu wieńce i kwiaty. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała delegacja w składzie: dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału, dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Naukowych oraz dr Waldemar Brenda, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. O godz. 18 w kościele pw. św. Rocha metropolita białostocki ks. dr Tadeusz Wojda odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny, po której nastąpił przemarsz ulicą Lipową pod pomnik bł. ks. Jerzego. Przemarsz rozpoczęła uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Następnie kwiaty zostały złożone pod tablicą poświęconą Ofiarom stanu wojennego. Tam też została wystawiona warta honorowa. Modlitwę w intencji Ofiar stanu wojennego odmówił ks. dr Adam Szot, kapelan Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych. Następnie głos zabrali: Stanisława Korolkiewicz, opozycjonistka i działaczka KPN oraz Prezes Klubu Krzysztof Nowakowski. Po tych wystąpieniach odczytany został Apel poległych, następnie uczestniczący w uroczystościach żołnierze oddali salwę honorową. Wśród składających kwiaty pod tablicą poświęconą Ofiarom stanu wojennego był dyrektor Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela i naczelnik OBEN dr Waldemar Brenda. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie uroczystosci zakończyły się.

Fot. A. Piekarska, W. Tokarski, T. Danilecki

do góry