Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla nauczycieli w ramach cyklu „Między dwoma totalitaryzmami” - Białystok, 6 kwietnia 2016

IV edycję warsztatów z cyklu „Między dwoma totalitaryzmami” zorganizowało 6 kwietnia br. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. W szkoleniu uczestniczyła grupa około 30 nauczycieli: historyków i polonistów. Głównym punktem IV edycji zajęć, które odbyły się pod hasłem: „Okaleczony kraj. Polska po II wojnie światowej”, był wykład pod tym samym tytułem, który wygłosił prof. Jan Żaryn (senator RP, w latach 2006–2009 dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN, następnie doradca śp. Prezesa IPN Janusza Kurtyki). Ponadto Jarosław Wasilewski z białostockiego OBEN poprowadził warsztaty z materiałami źródłowymi.

Więcej o szkoleniu na stronie internettowej IPN: http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/szkolenia-dla-nauczycie/polski-wiek-xx-losy-pan

do góry