Nawigacja

Aktualności

Piotr Kardela z Delegatury IPN w Olsztynie doktorem habilitowanym

Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w głosowaniu tajnym w dniu 28 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Piotrowi Kardeli stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Za - 47, przeciw- 2, wstrzymało się 2, głosów nieważnych - O. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawą była praca pt. „Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990” wydana w 2015 r. przez Oddział IPN w Białymstoku. Gratulujemy!
do góry