Nawigacja

Aktualności

Trzecie spotkanie w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych - Białystok, 9 marca 2017

  • szkolenie dla nauczycieli
    szkolenie dla nauczycieli
  • szkolenie dla nauczycieli
    szkolenie dla nauczycieli

9 marca 2017 r. w siedzibie Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się trzecie spotkanie w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Temat wczorajszego szkolenia – „Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej” – rozwinął w formie wykładu dr hab. Grzegorz Berendt, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. W dalszej części spotkania uczestnicy pracowali nad analizą tekstów źródłowych oraz obejrzeli krótki materiał filmowy.

Współorganizatorem projektu jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Więcej informacji na temat samego projektu można znaleźć na stronie: 

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/szkolenia-dla-nauczycie/polski-wiek-xx-losy-pan

do góry