Nawigacja

Aktualności

Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

8 grudnia 2023 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”. Zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym od lat działania IPN nagrody wręczył dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas wystąpienia zastępca prezesa IPN przypomniał, że idea nagrody „Świadek historii” narodziła się właśnie w Białymstoku i obecnie jest przyznawana w całym kraju. To wyróżnienie pozwala uhonorować osoby, które wiele zrobiły dla regionalnej historii Polski i często nie są szeroko znane i doceniane.

Dr Mateusz Szpytma zaznaczył, że nagrodzone osoby i organizacje w ogromnym zakresie wspierają działalność Instytutu Pamięci Narodowej.

Bez takich osób jak Wy, dzisiaj nagrodzeni, bez takich instytucji, byłoby dużo, dużo trudniej dotrzeć z naszymi materiałami, wiedzą o najnowszej historii Polski, o tym wszystkim, co odkrywamy – dodał.

W czasie uroczystej gali uhonorowani zostali laureaci wyłonieni w XIV edycji białostockiego „Świadka Historii”. W tym roku zgłoszonych zostało 18 osób i instytucji działających na terenie Oddziału IPN w Białymstoku i Delegatury IPN w Olsztynie.  Z tego grona kapituła pod przewodnictwem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego na posiedzeniu, które odbyło się 16 listopada 2023 r. w Warszawie, wyłoniła sześcioro laureatów.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski wraz z zastępcą dr. Tomaszem Madrasem, Robert Wardziński – burmistrz Choroszczy, dr Marek Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Waldemar Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz przedstawiciele organizacji patriotycznych i kombatanckich.

Po uroczystym dokonaniu aktu dekoracji odbył się koncert w wykonaniu kwartetu skrzypcowego w składzie: Anna Mikołajczak, Alicja Skwierczyńska, Radosław Jerzy Koper, Maciej Skwierczyński, który przedstawił 6 utworów we własnym opracowaniu. W repertuarze zagościły m.in. liryczna aria Nadira z II aktu Poławiaczy Pereł G. Bizeta, utwory Elgara, Chopina i intermezzo z Opery „Cavalleria Rusticana” Maskagniego.

Laureaci XIV edycji białostockiego „Świadka Historii”

 • ks. prałat dr Adam Szot

Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Jest autorem ok. 500 publikacji. Szczególnie ważny był jego udział i opieka duszpasterska podczas organizacji wyjazdów dla młodzieży do Katynia, na Monte Cassino czy na Litwę. Były to wyjazdy w ramach projektów Instytutu Pamięci Narodowej.

 • Janina Maciukiewicz

Sybiraczka, która w tym roku obchodzi 100-lecie urodzin. Pani Janina w 1941 roku była deportowana przez Sowietów w głąb Związku Sowieckiego. Przez lata aktywizowała i integrowała środowisko sybirackie oraz upamiętniała ofiary stalinowskiego terroru.

Nagrodę odebrała córka – Barbara Chodkiewicz.

 • Teresa Szadkowska-Łakomy

Mieszkająca  w Londynie, niezwykle zasłużona postać, przedstawicielka elity polskiej emigracji niepodległościowej. Napisała liczne publikacje poświęcone polskiej emigracji i działalności Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie.

Nagrodę odebrała kuzynka – Ewa Łapińska.

 • Józef Waczyński

Jest historykiem i muzealnikiem, pracował w Muzeum Okręgowym w Białymstoku, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Choroszczy i Muzeum Wojska w Białymstoku. W swojej działalności upamiętniał m.in. powstańców styczniowych i Polską Organizację Wojskową. Jest autorem licznych artykułów historycznych oraz biogramów.

 • Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie

Powstał w 1998 r. i zrzesza 12 kół terenowych. Szerzy wiedzę o historii i losach Sybiraków, integruje środowisko oraz kultywuje pamięć Ofiar Sybiru. Dzięki działalności oddziału powstało kilkadziesiąt znaków pamięci. Olsztyńscy sybiracy oddziałują także na społeczeństwo i młodzież m.in. poprzez organizowanie uroczystości religijno-patriotycznych oraz „żywych lekcji historii”.

 • Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów „GRUPA WSCHÓD”

Powstało w 2013 r. i w ciągu 10 lat swojej działalności zainicjowało, przeprowadziło oraz uczestniczyło w ponad 300 wydarzeniach związanych z popularyzacją historii, postaw patriotycznych i przywracaniem pamięci. Sprawuje opiekę nad 700 grobami. W 2018 roku Stowarzyszenie zainicjowało międzynarodową akcję „Światło Pamięci Niezwyciężonym w Dekadę Stulecia Odzyskania Niepodległości”. Trzy lata później Instytut Pamięci Narodowej objął tę akcję patronatem honorowym.

***

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku jest inicjatorem i pomysłodawcą Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”. Nagradzane są osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające Instytut Pamięci Narodowej w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

Pierwsza uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w 2009 roku w Białymstoku. Obecnie nagrody przyznawane są także w oddziałach IPN w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. Nagroda ma również swoją edycję zagraniczną – honorowane są osoby i instytucje wyróżniające się szczególnym zaangażowaniem w upamiętnianie dziejów Polaków poza granicami Polski.

 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
 • Uroczysta gala XIV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”- Białystok, 8 grudnia 2023
do góry