Nawigacja

Aktualności

Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023

W czwartek, 26 października w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca szóstą odsłonę konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”. Spośród nadesłanych 99 prac uczniów szkół podstawowych oraz średnich jury nagrodziło i wyróżniło 26 wierszy. Dodatkowo doceniono 11 osób. Ich dzieła zostały opublikowane w III tomie antologii pokonkursowej wraz z utworami uczestników ubiegłorocznej edycji.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do szeroko pojętego patriotyzmu lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918-1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu.

Podczas uroczystości głos zabrał dr Marek Jedynak, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Zaznaczył, że przedsięwzięcie koordynowane przez Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku pozwoliło młodym uczestnikom znaleźć chwilę na refleksje nad historią Polski.

Wiersze poruszały różne zagadnienia historii. Od pracy o charakterze rodzinnym, o charakterze małych ojczyzn  przez twórczość dotyczącą tych największych wydarzeń związanych z II wojną światową, Polską Rzeczpospolitą Ludową, holocaustem, ratowaniem przez Polaków ludności żydowskiej, czy życie i działalność św. Jana Pawła II czy bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Te tematy były tak różne, tak niecodzienne, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dla Was młodych ludzi nie zawsze było łatwe dotrzeć do informacji historycznych, które pomogą ten przekaz w postaci wiersza przelać na papier – mówił dyrektor gratulując uczniom uczestnictwa w konkursie oraz zachęcił do udziału w kolejnych edycjach.

Na uroczystości obecni byli licznie zebrani uczniowie oraz nauczyciele ze szkół z województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, a także gospodarz miejsca wojewoda podlaski – Bohdan Paszkowski oraz m.in. wicewojewodowie – Bogusława Szczerbińska i Tomasz Madras, Podlaska Wicekurator Oświaty – Barbara Buraczewska.

Galę zwieńczył poruszający występ muzyczno-recytatorski w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (wokal: Martyna Roszkowska, recytatorzy: Liliana Parish, Eliza Rogowska i Mateusz Gryszko, podkład muzyczny: Szymon Petelczyc) przygotowanej pod kierunkiem Pani Anety Kaliściak.

Marszałek Województwa Podlaskiego - Pan Artur Kosicki zaadresował list do laureatów oraz uczestników konkursu poetyckiego, gdzie zwrócił uwagę na:

Fakt krzewienia wartości patriotycznych wśród młodzieży szkolnej. [...] Dziękuję oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku za podjęcie pomyślne kontynuowanie tego cennego przedsięwzięcia edukacyjnego. Natomiast do wszystkich uczestników konkursu kieruję serdeczne podziękowania za zaangażowanie jakie włożyliście w stworzenie wielu, wręcz wzruszających wierszy. Gratuluje tym, których utwory nagrodziło i wyróżniło konkursowe jury.

Każdemu z Was, życzę dalszego udanego rozwoju w Waszej poetyckiej i historycznej pasji. [...]

W trakcie wydarzenia zaprezentowano również tomik wierszy pt. ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych z lat 2022-2023: tom 3”, który zawiera nagrodzone utwory z V i VI edycji konkursu. Wydawnictwo dopełniły ilustracje wykonane przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu oraz VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Nagrodzone wiersze były inspiracją do powstania prac plastycznych, dzięki którym poetycka narracja została wzbogacona oryginalnymi obrazami.        

Jury oceniło prace według następujących kryteriów: treść zgodna z faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu, oryginalność, umiejętność wyszukiwania, wykorzystania informacji, dobór literatury i materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, autorefleksja.

W tym roku Komisja Konkursowa w składzie: Wojciech Fedorowicz - Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (przewodniczący Komisji); dr Karolina Szymborska – pracownik naukowy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku; dr Zofia Ewa Redlarska – poetka, współpracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; Marta Danilczyk - nauczycielka języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, dr hab. Karol Sacewicz - Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie oraz sekretarz bez prawa głosu: Jolanta Brzozowska - Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku i Mateusz Wojciechowski - Delegatura IPN w Olsztynie, postanowiła przyznać następujące nagrody:

Miejsce I w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

• Piotr Wawrzyńczak, Zegar pradziadka (SP nr 3 w Ełku)

Miejsce II w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

• Kornelia Mróz, Warszawo, walcz!  (SP nr 2 w Czarnej Białostockiej)

Miejsce III ex aequo w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

• Magdalena Zubczyńska, Krwawy brzask (SP w Szepietowie)

• Urszula Hajduczenia, Ja tu na zawsze zostanę! (SP w Tołczach)

Wyróżnienie w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

• Bartosz Antoni Skrypko, Władysław Gniady-poeta legionowy Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku)

• Marcelina Androsiuk, Bezimienny (SP nr 34 w Białymstoku)

• Wiktoria Golecka, Stary kubek dziadka (SP w Kalinówce Kościelnej)

• Hanna Hryniewicka, Zielony autobus (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce)

Miejsce I w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

NIE ZOSTAŁO PRZYZNANE

Miejsce II ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

• Aleksandra Włodarska, Tym, co dali słowo (absolwentka SP nr 7 w Olsztynie)

• Marietta Włodarska, Polskie Termopile (absolwentka SP nr 7 w Olsztynie)

Miejsce III ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

• Natalia Maria Skrypko, Rozmowa z Władysławem Gniadym. Poemat o Legioniście (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku)

• Anna Jolanta Maciejewska, Bezpieczna pamięć (absolwentka SP w Niechłoninie)

• Kinga Bruszewska, Grudniowa noc (absolwentka SP w Tołczach)

Wyróżnienie w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

• Maria Szehidewicz, …Waga wolności (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Białymstoku)

• Angelika Łupińska, Ogień (absolwentka SP w Kowalewszczyźnie)

• Maja Aleksandra Grygo, Testament na bibułce (absolwentka SP nr 1 w Ełku)

• Daria Gładkowska, Cichy bohater (absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie)

• Klaudia Kozłowska, Sen o bocianach (absolwentka SP nr 47 w Białymstoku)

Miejsce I w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

• Natalia Późniak, Jest mi żal (Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie)

Miejsce II w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

• Karolina Topolska, Chłopiec z karabinem (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach)

Miejsce III ex aequo w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

• Natalia Rant, Szklane ptaki (absolwentka I LO w Olecku)

• Urszula Aleksandra Prymas, Mam na imię Krzysztof, lat 23(III LO w Białymstoku)

Wyróżnienie w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

• Róża Wiktoria Jaroszewicz, Rozmowa z czasem (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu)

• Klaudia Sadowska, [Odebrali mi Ciebie] (absolwentka II LO w Działdowie)

• Natalia Rychcik, Miejsce chwytające za serce (Zespół Szkół nr 1 w Działdowie)

• Bartosz Lipiński, Ta chwila (Technikum Mechaniczne w Białymstoku)

Dodatkowo Jury zarekomendowało do druku w pokonkursowym tomiku wierszy następujące utwory poetyckie:

Prace rekomendowane do druku z kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

• Jakub Głowacki, O co walczyli i umierali (SP w Biskupcu)

• Jakub Zyskowski, Władcy przestworzy (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

• Maria Mańkowska, Czuj, czuj, czuwaj! (SP nr 34 w Białymstoku)

• Olga Wiśniewska, Katyń pokryty mgłą milczenia (SP w Złotowie)

Prace rekomendowane do druku z kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

• Tobiasz Szymański, Sonet o smutnym wrześniu (absolwent SP nr 44 w Białymstoku)

• Jakub Hancewicz, Trzy marzenia o wolności (absolwent Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Białymstoku)

• Karolina Michalak, W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (absolwentka SP nr 50 w Białymstoku)

• Zofia Amelia Malejko, Dlaczego ja? (absolwentka SP w Suchowoli)

Prace rekomendowane do druku z kategorii III: uczniowie klas szkół ponadpodstawowych:

• Monika Sobuń, Po stokroć (Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach)

• Anna Gładysiak, Szary człowiek (absolwentka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży)

• Julita Wróblewska, Tylko oni wiedzą (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku)

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • Gala podsumowującą VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 26 października 2023, Fot. Cezary Rutkowski
 • IMG_3962
do góry