Nawigacja

Aktualności

Otwarcie X edycji ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku” – zgłoszenia do 21 września 2023 r.

  • slider Audycja Historyczna Roku_150ppi-01

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza X edycję ogólnopolskiego konkursu Audycja Historyczna Roku, którego celem jest wyróżnianie i promowanie historii najnowszej w formie ambitnej twórczości radiowej, telewizyjnej i internetowej. Tegoroczna edycja ze względu na swój jubileuszowy charakter, została wzbogacona o nową kategorię Młodzi Twórcy, by zachęcić także młodzież do pogłębiania wiedzy z zakresu historii najnowszej i podejmowania wysiłków do jej atrakcyjnego upowszechniania.

1.  Wypełniając formularz zgłoszenia, który wraz z nośnikiem zawierającym audycję należy przesyłać do 21 września 2023 r. na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15–637 Białystok z dopiskiem „Konkurs Audycja Historyczna Roku”

lub

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z audycją przesłać drogą elektroniczną na adres: audycjahistorycznaroku@ipn.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne poniżej oraz na stronie ipn.gov.pl w zakładce „Konkursy i nagrody”.

W sprawie zgłoszeń oraz treści regulaminu prosimy o kontakt z Panią Moniką Walesiuk: +48 85 664 57 11 lub +48 538 815 022.

Dokumentalne audycje radiowe i filmy będą oceniane w następujących kategoriach:

  1. Wydarzenie – audycje i filmy poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu. W tej kategorii zostanie przyznana Grand Prix Prezesa IPN
  2. Losy – audycje i filmy poświęcone indywidualnym losom bohaterów, uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
  3. Historia regionalna – audycje i filmy poświęcone historii lokalnej, obejmującej zasięg działania poszczególnych oddziałów Instytutu – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku
  4. Młodzi Twórcy – audycje stworzone przez młodych twórców (w wieku od 18 do 26 roku życia) powstałe w ramach działalności niezawodowej (dopuszczalna w ramach tej kategorii jest aktywność na portalu YouTube, Spotify i podobnych) – Nagroda Młodych Twórców

Ponadto Jury może przyznać wyróżnienia: za specjalne wartości poznawcze oraz dla produkcji o tematyce związanej z historią poszczególnych regionów kraju. Nagrody mają wymiar pieniężny. Ich wysokość jest ustalana co roku przez Prezesa IPN. Pięcioosobowe Jury konkursu składa się z renomowanych dziennikarzy oraz historyków pracujących w IPN.

Do Konkursu można zgłaszać audycje i filmy, które powstały lub były emitowane w rozgłośniach radiowych lub w telewizji, powstały lub zostały zamieszczone na internetowych serwisach społecznościowych lub podobnych aplikacjach (np. YouTube, Spotify itp.)  od 01.01.2021 r, bądź później.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane audycje nierozpowszechnione (nieemitowane/niepublikowane), rozpowszechnione (emitowane/publikowane) oraz te, które zdobyły już nagrody w innych konkursach.

Ogłoszenie nominacji w liczbie po pięć w każdej z czterech kategorii nastąpi do dnia 25 października 2023 r. na stronie http://www.ipn.gov.pl, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Białymstoku podczas uroczystej gali. O dacie i miejscu gali poinformujemy w późniejszym terminie.

Edycja posta 31.08.2023 r.:

Szanowni Państwo, 

Przedłużamy termin nadsyłania prac do 21 września 2023 r.

Dziękujemy za duże zainteresowanie! 

do góry