Nawigacja

Aktualności

Zaproszenie - "W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych" - Nowe Piekuty, Hodyszewo, 26-27 maja 2023

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr Marek Jedynak,

Wójt gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński,

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie ks. dr Rafał Czekalewski SAC,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach Danuta Wyszyńska

mają zaszczyt zaprosić 

na dwudniowe uroczystości "W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych",

które odbędą się 26 i 27 maja 2023 r. w Nowych Piekutach i Hodyszewie

Program wydarzenia:

  • 26 maja 20283 r. - Nowe Piekuty, ul. Główna 8 - Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa 

17:00 - Spotkanie z rodzinami „Żołnierzy Wyklętych”: 

- Marek Franczak, syn ppor. Józefa Franczaka ps. „Laluś” 

- Romuald Rajs, syn kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”

- Marta Ziębikiewicz, córka kpt.Władysława Łukasiuka ps. „Młot”,

- Tadeusz Płużański, syn ppor. cz. w. Tadeusza Płużańskiego ps. „Tadeusz Radwan”,

- Krzysztof Marszałek, syn ppłk. lLudwika Marszałka ps. „Zbroja”,

- Kazimierz Suszyński, syn sierż. pchor. leona Suszyńskiego ps. „P-8” i kpt. Heleny Suszyńskiej ps. „Orlica”,

- Jerzy Rybnik, syn płk. Aleksandra Rybnika ps. „Dziki”

 

  • 27 maja 2023 r. - Hodyszewo

11:00 - Msza święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych i ich rodzin w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie

12.15 - Rozpoczęcie uroczystości:

- Podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie Hymnu Narodowego,

- Przemówienie dr. Marka Jedynaka - Dyrektora Oddziału InstytutuPamięci Narodowej w Białymstoku,

- Przemówienie Marka Kaczyńskiego - Wójta Gminy Nowe Piekuty,

- Przemówienia okolicznościowe,

- Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Rodziny „Żołnierzy Wyklętych",

- Apel Pamięci,

- Złożenie kwiatów pod pomnikiem,

15:30 - Koncert patriotyczny w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego 

do góry