Nawigacja

Aktualności

Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny, 1 marca 2023

1 marca 2023 roku w Olmontach, przy tablicy i krzyżu poświęconym "Żołnierzom Wyklętym" zamordowanym przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku 10 października 1946 roku, odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", zorganizowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Stowarzyszenie Olmonty oraz Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny. 

 

Na wydarzeniu obecni byli m.in. dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Marek Jedynak, prezes Stowarzyszenia Olmonty Jan Litwińczuk, wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Paweł Lachowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak, członkowie Stowarzyszenia Olmonty, młodzież szkolna oraz mieszkańcy. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, gdzie w imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - dyrektor białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Marek Jedynak - wręczył medal Reipublicae Memoriae Meritum - Panu Janowi Litwińczukowi, w podzięce za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu polskiego oraz za wspieranie Instytutu Pamięci Narodowej w działalności, edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Pan Jan Litwińczuk wraz z mieszkańcami Olmont był inicjatorem powołania Stowarzyszenia "Olmonty", które ma na celu m.in. integrację i aktywizację społeczności lokalnej, wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, kultywowanie tradycji patriotycznych, upamiętnianie ważnych wydarzeń i postaci z historii regionu oraz organizację uroczystości rocznicowych w kontekście wydarzeń z dziejów Polski.
W roku 2018 z inicjatywy Pana Jana Litwińczuka zorganizowano uroczystości z okazji 250-lecia powstania konfederacji barskiej, odrestaurowano krzyże upamiętniające tę bitwę pod Olmontami, odsłonięto i poświęcono tablicę poświęconą tym wydarzeniom. Rok później również w Olmontach m.in. dzięki Panu Janowi odsłonięto tablicę memoratywną upamiętniającą żołnierzy podziemia niepodległościowego, co wspierał Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Wśród działań Pana Jana realizowanych ramię w ramię z członkami stowarzyszenia "Olmonty" warto wymienić również: pikniki patriotyczne, turnieje warcab 100-polowych na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowany corocznie od 2019 roku bieg śladami konfederatów barskich. Pan Jan Litwińczuk jest człowiekiem bardzo aktywnie działającym społecznie, realizuje wiele pomysłów z pomocą Instytutu Pamięci Narodowej. 

Ostatnią część uroczystości stanowił seans filmu o Zygmuncie Szendzielarzu.

 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Uroczystości w hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" i wręczenie odznaczenia Reipublicae Memoriae Meritum - Olmonty, Juchnowiec Kościelny 1 marca 2023, Fot. Natalia Krzywicka IPN
do góry