Nawigacja

Aktualności

81. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową - Białystok, 14 lutego 2023

Z okazji przypadającej 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku reprezentowany przez dyrektora dr. Marka Jedynaka oraz naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Urszulę Gierasimiuk wraz z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim, marszałkiem województwa Arturem Kosickim wziął udział w obchodach upamiętniających tą największą w czasie II wojny światowej armię podziemną.

 Zgromadzonych powitał Prezes Oddziału w Białymstoku Światowego Związku Żołnierzy AK mjr Czesław Chociej. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawicie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Podlaski Józef Mozolewski oraz liczne delegacje służb mundurowych i przedstawiciele władz samorządowych.

Kwiaty złożone zostały w Białymstoku pod pomnikiem AK, pod tablicą na budynku kina Ton dedykowaną żołnierzom podziemia niepodległościowego – ofiarom komunistycznych zbrodni sądowych.

 

Rys historyczny:

Głównym celem Polskiego Pastwa Podziemnego była walka z okupantem i przywrócenie niepodległej Rzeczypospolitej w jej przedwojennych granicach. Do realizacji tego celu potrzebne były siły zbrojne, które zdolne byłyby tę walkę podjąć. Siłą taką była Armia Krajowa, która w swym szczytowym momencie liczyła ponad 300 tys. żołnierzy. Historia tej wielkiej i świetnie zorganizowanej konspiracji wojskowej, to historia walki i bohaterstwa narodu polskiego, którego umiłowanie Ojczyzny pchało do całkowitego poświęcenia, z ofiarą życia włącznie.

Armia Krajowa była armią wyjątkową. Składała się wyłącznie z ochotników, którzy zdecydowali się podjąć walkę niemal wyłącznie z powodów ideowych. Jej żołnierze na co dzień nie różnili się od osób cywilnych, poza tym, że mieli przydziały służbowe, przechodzili szkolenia wojskowe, byli w ciągłej gotowości do akcji i przygotowywali się do powstania powszechnego. W oczekiwaniu na jego wybuch, AK stosowała tzw. „partyzantkę miejską”, która polegała na tym, iż aktów zbrojnych dokonywali ludzie noszący się po cywilnemu i – do momentu rozpoczęcia akcji – trzymający broń w ukryciu. Posiadała rozbudowane struktury i cieszyła się ogromnym autorytetem we wszystkich warstwach społecznych narodu polskiego. Prowadziła różnorodne formy walki: od sabotażu po akcje zbrojne, a jej działania wpłynęły w dużym stopniu na przebieg II wojny światowej i pokonanie III Rzeszy.

do góry