Nawigacja

Aktualności

Przystanek Historia - „Czarne lato... Pacyfikacje wsi między Białymstokiem i Łomżą w lipcu 1943 r.” - Łomża, 21 lutego 2023

W 1943 r. Niemcy przeprowadzili mord na mieszkańcach m.in. wsi Krasowo-Częstki, Grzędy, Wnory-Wandy. Działania te były częścią operacji represyjnej i odwetowej zakrojonej na szeroką skalę, mającej na celu sterroryzowanie ludności polskiej zamieszkującej Okręg Białostocki. Istotnym elementem jej genezy była zmiana we władzach policyjnych Okręgu oraz wzrost aktywności polskiego podziemia niepodległościowego.

 

21 lutego 2023 roku podczas "Przystanku Historia" w Hali Kultury w Łomży opowiadał o tym Paweł Niziołek z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Białostocczyzna dwukrotnie znajdowała się pod okupacją hitlerowską: przez kilkanaście dni we wrześniu 1939 r., a następnie w latach 1941–1944. Od września 1939 r. do czerwca 1941 r. obszar ten objęła okupacja sowiecka.

Ogółem Niemcy spacyfikowali w województwie białostockim 148 wsi. Straty ludności Białostocczyzny (nie wliczając w zestawienie ludności żydowskiej) w okresie niemieckiej okupacji ocenia się na prawie 94 tys. osób. Zniszczeniu uległo około 47 tys. gospodarstw wiejskich. Śmierć poniosło również wielu działaczy ruchu ludowego na Białostocczyźnie.

W tym roku przypada 80. rocznica pacyfikacji wsi w naszym regionie.

 

  • Przystanek Historia - „Czarne lato... Pacyfikacje wsi między Białymstokiem i Łomżą w lipcu 1943 r.” - Łomża, 21 lutego 2023, Fot. R. Wnorowski IPN
  • Przystanek Historia - „Czarne lato... Pacyfikacje wsi między Białymstokiem i Łomżą w lipcu 1943 r.” - Łomża, 21 lutego 2023, Fot. R. Wnorowski IPN
do góry